Ako budú fungovať MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Na základe uznesenia vlády SR vstupuje od 3. marca 2021 do platnosti nové opatrenie, ktoré upravuje prezenčnú výučbu v základných školách a výchovno–vzdelávací proces v materských školách. Mesto Vranov nad Topľou na svojom webe informuje o fungovaní MŠ a ZŠ od pondelka – 8. marca.

Prezenčná výučba na I. stupni základných škôl, ako aj výchovno–vzdelávací proces v materských školách, zostávajú zachované pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska. „To, že obaja rodičia dieťaťa nedokážu pracovať z domu, musia preukázať pomocou potvrdenia príslušnému školskému zariadeniu do konca tohto týždňa – 5.  marca,“ informuje mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke.

Ako sa ďalej uvádza na mestskom webe, toto opatrenie sa v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta začne uplatňovať od pondelka 8. marca 2021. To znamená, že ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta fungujú do 5. marca v nezmenenom režime.  Výnimkou je I. stupeň Základnej školy na Kukučínovej ulici, ktorý na dištančné vzdelávanie prechádza od 3. marca. „Deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu a navštevujú Materskú školu na Domašskej ulici, budú od 8. marca 2021 navštevovať Materskú školu na Dlhej ulici. Deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu a navštevujú Materskú školu na Vajanského ulici, budú od 8. marca 2021 navštevovať Materskú školu na Kukučínovej ulici,“ citujeme z webu mesta.

Vranovská radnica zároveň upozorňuje, že v platnosti naďalej ostáva povinnosť, kedy jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!