Okres Vranov: Africký mor ošípaných sa potvrdil u ďalších diviakov

 • Obce
 • Dátum: 14.10.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V okrese Vranov nad Topľou boli zaznamenané ďalšie tri prípady uhynutých diviakov, u ktorých sa potvrdil africký mor ošípaných (AMO). Pripomenieme, že prvý prípad bol zaevidovaný 25. septembra v Nižnom Hrušove. Na Slovensku eviduje Štátna veterinárna a potravinová správa zatiaľ 303 prípadov AMO.

Africký mor ošípaných bol identifikovaný u ďalších troch uhynutých diviakov nájdených v okrese Vranov nad Topľou. V poľovnom revíri Poľana poľovného združenia Olšava Davidov bola nájdená samica diviaka – lanštiaka. V poľovnom revíri Bukovina Sečovská Polianka zaevidovali veterinári nákazu u dvoch samíc.

Dodáme, že od prvého prípadu v Nižnom Hrušove bolo evidovaných päť nakazených kusov diviaka v katastrálnom území obce Ruskov, jeden v Sečovciach a šesť na území PZ Bačkov v KÚ obcí Višňov, Kravany a Stankovce, čo sú teritória v Košickom kraji susediace s časťou vranovského okresu.

Africký mor ošípaných sa neprenáša na človeka, ani iné hospodárske zvieratá. Človek, iná zver alebo aj dopravné prostriedky však môžu byť prenášačmi a šíriteľmi nákazy, preto je nevyhnutné po návrate z poľa alebo lesa vydezinfikovať odev a obuv, prípadne aj vozidlo, s ktorým sa verejnosť pohybovala v lese alebo na poli. „Dôležité je upozorniť, nielen poľovnícku verejnosť, aby čím menej vstupovala do lesa a eliminovala tak riziko zanesenia nákazy do vlastného chovu ošípaných. Pre poľovníkov dokonca platí, že po návrate z lesa, resp. poľovačky by nemali vstupovať do chovu najbližších 48 hodín,“ vysvetľoval v súvislosti s prípadom v N. Hrušove riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Vranove nad Topľou Peter Sabo.

Odporúčania pre domácich chovateľov ošípaných: 

 1. Minimalizovať resp. zrušiť domáci chov
 2. Nezakladať nový chov minimálne do konca roka 2020, resp. podľa vývoja
 3. Zabezpečiť domáci chov tak, aby sa do chovu nedostalo žiadne iné domáce alebo voľne žijúce zviera, ktoré sa voľne pohybuje po záhrade alebo poli
 4. Chovateľ by mal dodržať maximálnu možnú osobnú hygienu a do chovu vstupovať iba v samostatnom oblečení a topánkach v ktorých sa nepohybuje po dvore alebo záhrade
 5. Chovateľ by mal minimalizovať počet osôb, ktoré vstupujú do chovu k zvieratám
 6. Chovateľ by mal okamžite prejsť na priemyselné certifikované krmivo a neskrmovať krmivo z poľa alebo záhrady, kde mohlo byť kontaminované voľne žijúcim diviakom alebo inou zverou

Odporúčania pre verejnosť:

 1. Prehodnotiť a minimalizovať návštevy lesa
 2. Nebrať a nevodiť do lesa žiadne domáce zvieratá
 3. Nahlásiť na obecný úrad každý nález uhynutého diviaka s presným označením miesta nálezu
 4. Nahlásiť na obecný úrad každé podozrivé neprirodzené správanie diviakov, spozorované v katastri obce Nižný Hrušov

FOTO: freeimages.com

Mohlo by Vás zaujímať

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!