Poľovníci z PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov majú zákaz lovu diviačej zveri

 • Obce
 • Dátum: 29.09.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V súvislosti s pozitívnym prípadom diviaka utrateného v Nižnom Hrušove na africký mor ošípaných majú členovia miestneho poľovníckeho združenia Vlčia hora zákaz lovu diviačej zveri. Informoval o tom riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Vranove nad Topľou Peter Sabo.

Diviak infikovaný africkým morom ošípaných bol v Nižnom Hrušove utratený v stredu. Keď analýza vzorky tkaniva u neho potvrdila nákazu, starosta obce Ján Fenčák zvolal ešte v piatok podvečer na obecný úrad registrovaných chovateľov ošípaných v obci a v sobotu sa stretol s členmi miestneho poľovníckeho združenia Vlčia hora.

Kým ostatné poľovnícke združenia v okrese majú, kvôli zníženiu populácie a spomaleniu rizika prenosu nákazy, prikázaný intenzívny lov diviačej zveri, pre hrušovských poľovníkov platí zákaz vykonávania všetkých poľovníckych činností, ktoré by mohli viesť k vyrušovaniu diviačej zveri a následnej migrácii. „Bolo vydané usmernenie, že tam, kde sa po novom identifikuje pozitívny diviak, platí zákaz lovu, aby sa zistilo, či uhynú ďalšie kusy, podľa čoho sa dá zistiť, či sa nákaza šíri ďalej alebo stagnuje,“ uviedol Peter Sabo. Doplníme, že PZ Vlčia hora má k dispozícii chladničku na uskladnenie ulovených diviakov až do doručenia výsledku rozboru vzoriek. Ak sa u odobranej vzorky potvrdí nákaza, zviera skončí v kafilérii. Zber a manipuláciu s nájdenými uhynutými zvieratami budú, podľa nariadených opatrení, zabezpečovať poľovníci.

Africký mor ošípaných sa neprenáša na človeka, ani iné hospodárske zvieratá. Človek, iná zver alebo aj dopravné prostriedky však môžu byť prenášačmi a šíriteľmi nákazy, preto je nevyhnutné po návrate z poľa alebo lesa vydezinfikovať odev a obuv, prípadne aj vozidlo, s ktorým sa verejnosť pohybovala v lese alebo na poli. „Dôležité je upozorniť, nielen poľovnícku verejnosť, aby čím menej vstupovala do lesa a eliminovala tak riziko zanesenia nákazy do vlastného chovu ošípaných. Pre poľovníkov dokonca platí, že po návrate z lesa, resp. poľovačky by nemali vstupovať do chovu najbližších 48 hodín,“ vysvetľoval P. Sabo.

Regionálna veterinárna a potravinová správa vo Vranove nad Topľou analyzuje vzorky diviačej zveri celoročne. V súvislosti s prípadom v N. Hrušove však od piatku podozrivé prípady na africký mor ošípaných neevidujú. Napriek tomu pre chovateľov ošípaných platí odporúčanie vykonať zabíjačku a v chove nepokračovať. „V tomto štádiu je to iba odporúčanie. Keď sa však vyskytne nákaza u domácej ošípanej, potom sa už likvidácia depopuláciou prikazuje,“ doplnil P. Sabo.

Odporúčania pre domácich chovateľov ošípaných: 

 1. Minimalizovať resp. zrušiť domáci chov
 2. Nezakladať nový chov minimálne do konca roka 2020, resp. podľa vývoja
 3. Zabezpečiť domáci chov tak, aby sa do chovu nedostalo žiadne iné domáce alebo voľne žijúce zviera, ktoré sa voľne pohybuje po záhrade alebo poli
 4. Chovateľ by mal dodržať maximálnu možnú osobnú hygienu a do chovu vstupovať iba v samostatnom oblečení a topánkach v ktorých sa nepohybuje po dvore alebo záhrade
 5. Chovateľ by mal minimalizovať počet osôb, ktoré vstupujú do chovu k zvieratám
 6. Chovateľ by mal okamžite prejsť na priemyselné certifikované krmivo a neskrmovať krmivo z poľa alebo záhrady, kde mohlo byť kontaminované voľne žijúcim diviakom alebo inou zverou

Odporúčania pre verejnosť:

 1. Prehodnotiť a minimalizovať návštevy lesa
 2. Nebrať a nevodiť do lesa žiadne domáce zvieratá
 3. Nahlásiť na obecný úrad každý nález uhynutého diviaka s presným označením miesta nálezu
 4. Nahlásiť na obecný úrad každé podozrivé neprirodzené správanie diviakov, spozorované v katastri obce Nižný Hrušov

O prijatých odporúčaniach pre domácich chovateľov a verejnosť informoval starosta obce a tajomník Združenia miest obcí vranovského regiónu Ján Fenčák všetky obce a mestá v okrese e-mailom, pretože tieto odporúčania riaditeľ RVPS vo Vranove nad Topľou Peter Sabo rozšíril od pondelka – 28.9.2020 pre všetky obce v okrese.

FOTO: freeimages.com

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!