U diviaka utrateného v N. Hrušove bol potvrdený africký mor ošípaných

  • Obce
  • Dátum: 26.09.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

U diviaka, ktorý bol utratený pri jednom z rodinných domov v Nižnom Hrušove, potvrdil rozbor odovzdanej vzorky africký mor ošípaných. Starosta obce Ján Fenčák o tom informoval na obecnej facebookovej stránke v piatok podvečer.

Starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák bol na prítomnosť diviaka pri jednom z rodinných domov upozornený v stredu ráno. Situáciu za asistencie miestnych poľovníkov okamžite preveril a monitoroval.

Štandardnému správaniu diviaka sa vymykalo už to, že sa vôbec objavil tak blízko rodinnej zástavby, čo je na pomery Nižného Hrušova naozaj ojedinelý prípad. Keďže pôsobil dezorientovane a mal problém udržať sa na nohách, musel byť utratený.

Vzorka jeho mäsa bola poskytnutá na rozbor Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) vo Vranove nad Topľou. Jej analýza potvrdila infikovanie africkým morom ošípaných.

Ján Fenčák o tejto skutočnosti informoval poslancov obecného zastupiteľstva, starostov okolitých obcí a ešte v piatok podvečer zvolal na obecnom úrade stretnutie s registrovanými chovateľmi ošípaných v obci. Odporúčania RVPS pre nich zneli jasne – chrániť domáce chovy pred kontaktom so zvieratami žijúcimi vo voľnej prírode, používať na kŕmenie certifikované priemyselné krmivo a zvážiť zredukovanie chovu. „Chcem zdôrazniť, že sú to len odporúčania Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Vranove nad Topľou, nie opatrenia. Stretnutie s registrovanými chovateľmi sme ešte v podvečer zvolali kvôli tomu, aby sa nešírili prípadné dezinformácie. Snažil som sa však apelovať napr. na to, že ak prídu z lesa alebo poľa, aby sa prezliekli a nešli v rovnakom oblečení do chovu. Dôležité je uvedomiť si, že pokiaľ bude nezodpovedný jeden chovateľ, dotkne sa to všetkých,“ vysvetľoval Ján Fenčák.

Séria opatrení sa týka aj členov poľovníckeho združenia Vlčia hora v Nižnom Hrušove. J. Fenčák má s nimi stretnutie dnes popoludní. „Opatrení, ktoré im budem tlmočiť, je, samozrejme, viac, ale medzi základné patrí zákaz spoločných poľovačiek a intenzívne vyhľadávanie uhynutých zvierat, vrátane ich nahlasovania,“ uviedol J. Fenčák.

Africký mor ošípaných bol prvýkrát na Slovensku potvrdený v roku 2019

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat.

AMO bol na Slovensku prvýkrát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

ZDROJ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

FOTO: freeimages.com

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!