V domácich chovoch namerali 20-násobné prekročenie limitov pre PCB!

  • Obce
  • Dátum: 20.11.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Zlá správa pre chovateľov hospodárskych zvierat v domácich chovoch. Štátna veterinárna a potravinová správa SR potvrdila prítomnosť PCB látok v hydinovom mäse, vajíčkach a v jednom prípade aj u ošípanej.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR odobrala 80 vzoriek v 41 obciach z okresov Vranov nad Topľou, Humenné, Trebišov a Michalovce. Ako uviedol jej riaditeľ Ján Bíreš, zamerali sa na hydinu, vajíčka, bravčové mäso, kravské mlieko a zverinu. Každému chovateľovi, v ktorého drobnochove prekročila hodnota normu 40 ng/g tuku, odporučili prestať konzumovať kontaminované mäso, či vajíčka.

Z analyzovaných vzoriek hydiny a vajíčok vyšli pozitívne výsledky v dvanástich prípadoch, pričom prekročenie bolo aj dvadsaťnásobné. Jeden prípad kontaminácie bol zaznamenaný u ošípanej. Naopak všetkých 17 vzoriek mlieka bolo negatívnych. V prípade jedného chovu, ktorý bol registrovaný, vydala ŠVPS SR opatrenie na jeho likvidáciu. „Chovatelia však reagovali po oznámení výsledkov pozitívne s tým, že si chcú chrániť svoje zdravie,“ uviedol riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Ján Bíreš.

V tejto súvislosti J. Bíreš zdôraznil, že odporúčaním nie je obmedziť alebo zakázať domáce chovy, ale poukázal na potrebu eliminovať riziko kontaminácie hospodárskych zvierat. Z toho dôvodu sa štátni veterinári v rámci komunikácie s chovateľmi zaujímali napr. o zdroj a pôvod krmiva, ktoré používajú. „Pokiaľ chcú chovatelia v tomto regióne mať ďalej vlastné chovy, nemali by používať krmivo z tohto regiónu. Taktiež by som upozornil, aby ako napájaciu vodu nepoužívali vodu z potoka, ale verejného vodovodu,“ odporučil J. Bíreš.

V prípade hydiny však ostáva rizikom fakt, že na hospodárskom dvore môže dôjsť ku kontaminácií z pôdy. J. Bíreš vidí aj tu riešenie vo forme využitia huminových kyselín a zeolitu, ktoré dokážu PCB látky vyviazať. „Ich využitie vidím ako jedno z riešení aj v drobnochove,“ doplnil J. Bíreš.

Riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy zároveň nevylúčil ani intenzívnejšie monitorovanie domácich chovov, pokiaľ bude o to od chovateľov záujem a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na to poskytne finančné krytie. „Každá pozitívna vzorka je pre nás predpoklad, že prostredie je kontaminované. Percentuálne trinásť vzoriek nie je veľa, ale z hľadiska rizika pre chovateľa je to dosť,“ reagoval J. Bíreš.

Najhoršie výsledky vyšli u testovanej zveriny zo zvernice Orlová. Už pred mesiacom prezentoval jej majiteľ Jozef Adamík výsledky rozboru diviačieho mäsa s rekordnou hodnotou 140 tis. ng/g tuku. ŠVPS SR zachytila diviaka, u ktorého rozbor analýzy preukázal viac ako 6 tis. ng/g tuku. „V tomto prípade sa niet čomu čudovať. Diviaky sa váľajú v močariskách a PCB látky sa nedostávajú do tela len prostredníctvom potravy, ale aj cez kožu. Zároveň sme nechali urobiť kontrolnú vzorku z ďalšieho revíru, aby sme vedeli, či hodnoty klesajú. Jedna vzorka bola pozitívna a tri sa ešte analyzujú,“ referoval J. Bíreš.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!