Minister J. Mičovský chce privrieť na Zemplíne „Pandorinu skrinku“ s PCB

  • Obce
  • Dátum: 20.11.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

PCB látky sú Pandorinou skrinkou Zemplína, ktorá ostáva otvorená už niekoľko desiatok rokov. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský na pracovnom stretnutí v Nižnom Hrušove oznámil, ako by ju chcel minimálne privrieť. Za kľúčovú považuje detoxikáciu pôdy využitím huminových kyselín a zeolitu.

Pôda, voľne žijúce zvieratá, domáce chovy, prítomnosť PCB látok v ľudských organizmoch. Alarmujúci zoznam toho, čo všetko a kto každý je kontaminovaný toxickou chémiou na Zemplíne je dnes nespochybniteľný. Z toho dôvodu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský na brífingu v Nižnom Hrušove zdôraznil, že už nestačí iba situáciu pomenovávať, ale na rad musia prísť riešenia, pretože ako pripomenul, čas s týmto problémom nepohne a spoločnosť už nemôže, tak ako tomu bolo doteraz, zatvárať oči.

Za neuralgický bod označil kontaminovanú pôdu, z ktorej prechádzajú PCB látky celým potravinovým reťazcom až do ľudského organizmu. Na elimináciu tohto negatívneho stavu chcú v rezorte J. Mičovského využiť najmodernejšie vedecké postupy s aplikáciou huminových kyselín a zeolitu. „Tieto látky sú spôsobilé významným spôsobom znížiť koncentráciu PCB látok v pôde. Tento fakt nám potvrdili aj pokusy, ktoré od augusta vykonával vo vlastných podmienkach Výskumný ústav agroekológie v Michalovciach. Na nulu sa síce nedostaneme, ale ak sa nám podarí znížiť obsah „pécebečiek“ v pôde v desiatkach percent, znížime ich aj v potravinovom reťazci, na ktorého konci stojíme my,“ vysvetľoval minister Ján Mičovský.


Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský predstavil plán detoxikácie pôdy kontaminovanej PCB látkami.

Keďže rozbor vzoriek pôdy z areálu Chemka Strážske (bývalá tepláreň, ošípareň, či zvernica Orlová) preukázal tisícnásobné prekročenie limitov na PCB, bude v najbližších dňoch spustený monitoring zamorenosti poľnohospodárskej pôdy na vytypovanom území v Prešovskom a Košickom kraji so súhrnnou rozlohou 25 hektárov. Výsledky by mohli byť známe do mesiaca. „Citlivosť našich prístrojov v rezorte na niektoré z kongenerov PCB je nedostatočná, preto budeme spolupracovať so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, aby merania a výsledky boli čo najpresnejšie,“ dodal J. Mičovský.

S postupom ministra súhlasí aj predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta. Detoxikáciou pôdy sa podľa neho zníži nielen zamorenie PCB látkami v konkrétnom území, ale aj ich ďalšia mobilita. „Rizikom je veterná erózia, pretože PCB látky boli zaznamenané dokonca vo vzdialenosti 80 kilometrov od tohto územia, kde sa teraz nachádzame. Jediným vysvetlením je práve veterná erózia,“ zdôraznil poslanec NR SR Jaroslav Karahuta.


Predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta.

Skúsenosti s aplikáciou huminových kyselín, ktoré sú základnou zložkou humusu, majú napr. v Anglicku. Výskumný ústav agroekológie v Michalovciach vďaka ich využitiu dokázal znížiť objem PCB látok v testovaných reďkvičkách o 40 – 60%. „Najneskôr v jari chceme v druhej fáze aplikovať huminové kyseliny a zeolit do pôdy s tým, že sa vysejú najmä olejniny, lebo PCB sa sústreďujú v tukových zložkách. V lete by sme následne vyhodnotili výsledky podzemných a nadzemných častí rastlín, vrátane semien. Pokiaľ to bude tak, ako predpokladáme, že dosiahneme pokles o viac ako 50%, v jeseni by mohla nastúpiť plošná aplikácia na celé územie,“ uviedol J. Karahuta.

J. Mičovský považuje za zásadné, že po viac ako tridsiatich rokoch od zastavenia výroby PCB látok v štátnom podniku Chemko Strážske sa verejnosť dočká reálneho riešenia. „Náklady sme zatiaľ nepreberali, ale vzhľadom k tomu, že sú ohrozené ľudské životy, budú oproti cieľom, ktoré sledujeme, zanedbateľné,“ doplnil J. Mičovský.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!