Reakcia rezortu vnútra na brífing Sme rodina: Starostovia tomu nerozumejú

  • Obce
  • Dátum: 24.08.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Sanačné práce spojené s likvidáciou sudov s PCB látkami v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske sú materiálno-technicky zabezpečené. Ministerstvo vnútra SR v reakcii na piatkový brífing koaličného partnera – hnutie Sme rodina uvádza, že sa čaká len na povolenie od odboru životného prostredia Okresného úradu Michalovce.

Ministerstvo vnútra SR vo svojom stanovisku pripomína, že problematika environmentálnej záťaže spojenej s prítomnosťou PCB látok v Chemko Strážske a jeho okolí bola vyše 30 rokov neriešená a ignorovaná. Zároveň ubezpečuje verejnosť, že tak ako starostom dotknutých obcí, aj rezortu vnútra záleží na vyriešení situácie.

Hoci piatkový brífing zvolávalo koaličné hnutie Sme rodina, ktoré reprezentovali predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta a poslanec NR SR Miloš Svrček, výčitiek zo strany rezortu vnútra sa dostalo iba starostom, ktorí dostali a prijali pozvanie, aby tlmočili svoje konzistentné stanovisko, na akom trvajú už niekoľko rokov. „Je zarážajúce, že teraz, keď sa finalizujú prípravy likvidácie sudov s nebezpečným materiálom, sa rezortu vnútra dostáva množstvo neodbornej kritiky z úst niektorých starostov, ktorí sami dlhé roky nevenovali problematike náležitú pozornosť, a ktorých súčasné vyjadrenia zároveň dokazujú, že nerozumejú správnosti a zákonnosti  jednotlivých postupov,“ kritizuje ministerstvo vnútra zástupcov samosprávy.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, v prvej etape rezort vnútra v spolupráci s rezortom životného prostredia a miestnou samosprávou pracoval na obstaraní potrebnej techniky, rokoval o podmienkach vstupu na súkromný pozemok, takisto o prenájme parciel na uskladnenie zabezpečeného odpadu. „V neposlednom rade rezort čelil pandémii COVID – 19, kedy boli všetky zložky podieľajúce sa aj na riešení problematiky PCB v Chemku Strážske primárne povolávané na práce spojené s protipandemickými opatreniami. Napriek týmto skutočnostiam práce pokračovali. Je potrebné si uvedomiť, že táto desaťročia neriešená environmentálna záťaž je obrovského rozsahu a presahuje viaceré okresy a kraje, čo si vyžaduje komplexný prístup,“ citujeme z tlačovej správy uverejnenej na webe ministerstva.

V rámci celého procesu Ministerstvo vnútra uzatvorilo zmluvu s STU, ktorá bude odborným garantom pre likvidáciu PCB látok z kontaminovanej oblasti. MV SR ďalej  zabezpečilo materiálno-technické vybavenie, ktoré je momentálne uskladnené na Záchrannej brigáde v Humennom a rezort je pripravený začať so sanačnými prácami. „V procese prípravy I. etapy sa problematické sa ukázali obmedzené možnosti dočasného uskladnenia kontajnerov s nebezpečným odpadom. Tento problém bol konzultovaný na úrovni štátnych tajomníkov Ministerstva vnútra SR a Ministerstva životného prostredia SR,“ vysvetľuje ministerstvo vnútra.

Zároveň však zdôrazňuje, že ani vyhlásením mimoriadnej situácie zložky podieľajúce sa na záchranných prácach nemôžu porušovať ustanovenia zákona o odpadoch a nemožno teda napraviť súčasnú environmentálnu záťaž nezákonným postupom. „Rezort vnútra momentálne čaká na vydanie povolenia na nakladanie s odpadom od odboru životného prostredia Okresného úradu Michalovce, o ktoré musí požiadať správca konkurznej podstaty Chemko Slovakia a.s. – v likvidácii,“ dodáva rezort vnútra.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!