Pátrom Janokovcom odhalili, doma, v Dlhom Klčove pamätnú tabuľu

  • Obce
  • Dátum: 28.06.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Páter RNDr. Ján Janok CSsR starší a páter MUDr. Ján Janok CSsR mladší sú rodákmi z Dlhého Klčova. Keďže zo svojej viery pri šírení Božieho slova a posolstva neuhli ani v časoch, kedy komunistická mašinéria vo vykonštruovaných monster procesoch siahala na slobodu, aj ľudské životy, získali si obidvaja úctu a rešpekt, ktorý bol počas odhalenia pamätnej tabule v ich rodnej obci všadeprítomný. V modlitbách, príhovoroch, rozcítených pohľadoch, dojatých tvárach… Slávnostnú omšu celebroval košický emeritný biskup jeho eminencia Mons. Alojz Tkáč a pamätnú tabuľu požehnal arcibiskup pražský jeho eminencia kardinál Dominik Duka.

Pátrovia, kňazi – redemptoristi Ján Janok st. a Ján Janok ml. boli v modernom jazyku duchovnými polyhistormi, pretože vykonávali vedeckú, aj pedagogickú činnosť a rovnako ich spájalo i to, že prežili neslávne známu Barbarskú noc. Keďže komunistická moc pre ich vieru pochopenie nemala, museli si prejsť aj cestou politických väzňov, či prácami v PTP – pomocnom technickom prápore. Napriek tomu nikdy nestratili odvahu, pokoru a ľudskosť. „Cesta, na ktorú sa pátrovia Janokovci vydali a po ktorej kráčali, aby mohli naplniť svoje poslanie, nebola jednoduchá. Počas návštev svojej rodnej obce sedával otec páter Ján Janok ml. väčšinou na lavičke na námestí Svätej Trojice, kde sa modlil. Keď potom prišiel do kostola, prihovoril sa nám slovami: Moji milí… Vždy z neho vyžarovala ľudskosť, dobrota a bol pre nás duchovnou oporou,“ zaspomínala si starostka Dlhého Klčova Ľubica Zubková.

 Ako Ľubica Zubková uviedla vo svojom príhovore, v ich životopisoch ju zaujala a inšpirovala každá zo životných etáp, ktorá skúšala, ale nezlomila ich osobnosti vedené Bohom. Predsa len však jedna spomienka v nej zarezonovala najviac. „Deň pred svojou smrťou povedal páter Ján Janok st. svojmu synovcovi „Pozdravuj odo mňa doma, nech sa o mňa neboja, ja to zvládnem“. Keď si spomeniem na august minulého roka, tak tieto isté slová nám z nemocničnej izby odkázal páter Ján Janok ml. Pri návšteve z rodnej obce povedal „Pozdravuj doma všetkých“. V troch slovách toľko veľa lásky k svojim rodákom…“ prihovorila sa k dojatému spoločenstvu rodákov Ľ. Zubková.

 S myšlienkou odhaliť pátrom Janokovcom pamätnú tabuľu, pričom páter Ján st. bol vôbec prvým vysväteným duchovným pochádzajúcim z Dlhého Klčova, prišla Konfederácia politických väzňov Slovenska. Symbolickým posolstvom slávnosti bol aj fakt, že na deň presne bola 27. júna pred sedemdesiatimi rokmi popravená, ako obeť justičnej vraždy, česká právnička a politička Milada Horáková… Náhodnou nebola ani prítomnosť jeho eminencie kardinála Dominika Duku, ktorý bol dva roky v seminári s pátrom Jánom Janokom ml. spolužiakom. Ľ. Zubková sa to dozvedela pred rokom, keď cestovala spolu s ďalšími kolegami starostami do Prahy v čase, kedy loď Bohemia mala vyplávať smerom na Slovensko s cieľom na Domaši a požehnával jej práve kardinál pražský. Dominik Duka s úsmevom priznal, že o odhaľovaní pamätnej tabule pri potvrdzovaní svojej účasti na Slovenkých NAVALIS netušil, no s o to väčšou úctou sa ceremónie zúčastnil. „My mladší seminaristi sme mu hovorili „doktor“. Páter Ján Janok ml. bol veľmi spoločenský aj vďaka tomu, že mu bol dopriaty dar, vďaka ktorému vedel s ľuďmi hovoriť a spájať ich. Oproti nemu sme boli chlapci, ale on sa s nami vždy bavil ako rovný s rovnými. Pátra Jána Janoka st. som osobne nepoznal, ale všetkých troch nás spájala viera a láska k cirkvi Kristovej, a to je to najpodstatnejšie, čo všetci potrebujeme aj dnes,“ pripomenul jeho eminencia kardinál Dominik Duka.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!