Súťaž Dedina roka 2021 spojila ľudsky Dlhé Klčovo, Sedliská a Kladzany

  • Obce
  • Dátum: 25.06.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

O titul Dedina roka 2021 sa uchádza rekordný počet obcí. O tento prestížny honor sa uchádzajú aj tri obce z vranovského okresu – Dlhé Klčovo, Sedliská a Kladzany. Hodnotiaca komisia ich navštívila v stredu a vo štvrtok. Každý mal k dispozícii na prezentáciu 3-hodinový časový limit. Starostovia všetkých troch obcí vyslali počas tohto predstavovania unikátne posolstvo – prišli sa navzájom podporiť.

Hodnotia komisia navštívila ako prvé Dlhé Klčovo. Pripravených bolo viac ako desať zastávok, medzi ktorými sa jej členovia previezli na koči a spoločnosť im robil tiež traktorový sprievod. Keď sme písali o tom, že všetky tri obce z okresu Vranov nad Topľou zapojené do súťaže Dedina roka 2021 ťahali za jeden koniec povrazu, symbolicky to najviac vystihla emócia pri rodnom dome Juraja Šaffu. Na harmoniku hral starosta Sedlísk Matej Sabol a osobnosť Juraja Šaffu predstavila bývalá riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou a zástupkyňa starostu Kladzian Anna Gdovinová. „Keď sme išli na prvé stretnutie na Úrad Prešovského samosprávneho kraja, cestovali sme všetci traja starostovia spolu v jednom aute. Sme kamaráti, priatelia, ľudia, ktorí si rozumejú, preto nás jedna súťaž nemôže rozdeliť. Slovensko je veľmi malé, aby sme si závideli, ale zároveň veľmi krásne, aby sme ho nepoznali,“ dodala s úsmevom starostka Dlhého Klčova Ľubica Zubková.


Folklór v Dlhom Klčove chýbať nemohol.

Idea prezentácie Dlhého Klčova bola založená na ľuďoch a osobnostiach, ktoré formovali nielen minulosť obce, ale sú jej súčasťou aj dnes. Svoje miesto v obecnej histórii majú tanečník Juraj Šaffa, redemptoristi Janokovci, účastníci II. svetovej vojny Andrej Kmec s Michalom Majerníkom, či Zuzana Stašková, ktorá vďaka svojej krvnej plazme zachránila život 17 000 detí. Zo súčasníkov nesmieme zabudnúť na pedagóga na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Andreja Staška. Všetkých pôsobivým spôsobom v kostýmoch predstavili žiaci základnej školy. „Prešli sme si celú dedinu, ukazujeme, kde sa nám dobre a spokojne žije a som rada, že máme, čo ukázať. To všetko by však nebolo možné bez ľudí, lebo dedinu tvoria práve ľudia. My sa snažíme predstaviť nielen nežijúce osobnosti, ale aj tých, ktorým záleží na obci, kde bývajú a aktívne vytvárajú hodnoty, ktoré môžeme dnes s hrdosťou odprezentovať,“ reagovala Ľ. Zubková.

Do druhej obce v poradí zavítala hodnotiaca komisia do Sedlísk. Ako pripomenul starosta Matej Sabol, na území obce sa nachádza šesť národných kultúrnych pamiatok a na kopci sa vyníma hrad Čičva, ktorý dostala do daru legendárna Alžbeta Báthoryová. Výstup popri hrobke rodov Barkóczy a Hadik-Barkóczy bol nielen turistickou výzvou, ale v prvom rade mimoriadne autentickou formou prezentácie. Čaro výstupu dodal moment, kedy celú skupinu na hradnom kopci privítali Báthoryčka a kastelán. „Na tejto križovatke ciest, či už do Poľska alebo na Ukrajinu má svoje nezastupiteľné miesto aj hrad Čičva, jediný hrad vo vranovskom okrese. Aj preto patrí snaha zviditeľniť ho pre turistov medzi moje priority,“ uviedol starosta Sedlísk Matej Sabol.


Na hrade Čičva privítali hodnotiacu komisiu Alžbeta Báthoryová a kastelán.

V Sedliskách to však nebolo iba o histórii, ale o jej prepojení s umením, šikovnosťou remeselníkov, úspešnými podnikateľskými prevádzkami, nechýbali ani šport a vzdelanie. Práve miestna malotriedna základná škola sa môže pochváliť mnohými výnimočnými úspechmi a oceneniami aj na celoslovenskej úrovni. „Na ruštine sme sa učili, že pokiaľ by sme chceli otvoriť všetky dvere na Lomonosovovej univerzite, potrebovali by sme na to tri roky. Keby sme mali ukázať všetky výsledky žiakov našej malotriednej základnej školy, potrebovali by sme na to pätnásť rokov. Pointa o malej dedine s malou školou, ale veľkými úspechmi, nemohla v našej prezentácii chýbať,“ pripomenul M. Sabol.

Najmenšou obcou reprezentujúcou okres Vranov nad Topľou v súťaži Dedina roka 2021 sú Kladzany. Ak sa povie Kladzany, dnes si ľudia aj v iných kútoch Slovenska okamžite vybavia divadelníkov z KĽUD-u. Režisér Jozef Jenčo a herci boli tí, ktorí na každej zo siedmich zastávok uviedli členov hodnotiacej komisie do témy. „Snažíme sa našu obec predstaviť netradične. Na každej zastávke prebieha divadelný skeč, ktorý sa viaže ku konkrétnemu k objektu alebo informačnému bodu, ku ktorým potom doplníme ďalšie informácie,“ vysvetľoval starosta Kladzian Daniel Lorinc.


Obcou Kladzany previedli členovia divadelného súboru KĽUD. 

Kladzany však nie sú známe iba divadlom, ale tiež prístupom k životnému prostrediu. Napr. za projekt „Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia“ získali envirocenu ATLAS. Tradičným podujatím s dôrazom na ekológiu je pravidelné upratovanie brehov Ondavy. „Chceme ukázať, že maličká dedinka má možnosti niečo vybudovať, skrášliť a pritiahnuť pozornosť. Myslím si, že sme dôkazom toho, že aj z malých zdrojov sa dá niečo urobiť, len treba chcieť,“ zdôraznil D. Lorinc. Jeho slová potvrdila aj dramatizácia predstavenia krypty Vladarovcov. „Zjavil mi še na krajskim uradze, na okresnim uradze, šickim predsedom MNV u Kladzanoch mi še zjavoval, veckaj starostom a už toho tu terajšoho še mi podarilo tak fajňe v noci dvaraz vistrašic, že začal, pre svuj pokojni spanok, moju kryptu rekonštruovac,“ symbolické slová vyriekol ducha Emila Vladara v podaní Stana Lenarta.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!