O osude vranovskej nemocnice sa rozhodne do konca roka 2022

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

O osude Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou sa rozhodne do konca roka 2022. V reakcii na petíciu Združenia miest a obcí vranovského regiónu to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR. ZMOVR jeho odpoveď zverejnil na svojej webovej stránke.

Petíciu za zachovanie Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou podpísalo 32 985 ľudí. Samospráva a verejnosť žiadajú, aby medicínske programy boli vo vranovskej nemocnici zachované v nezmennej súčasnej podobe. ZMOVR spracoval dôvody do otvoreného listu, ktorý  adresoval ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému a všetkým poslancom Národnej rady SR.

Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojej odpovedi na petíciu konštatovalo, že po skončení prvej fázy analýz zahájilo komunikáciu s nemocnicami, vrátane zástupcov nemocnice vo Vranove nad Topľou, s cieľom vypočuť si špecifiká nemocníc a regiónov. Ako sa ďalej uvádza, zistené poznatky sa stali súčasťou výsledkov analýzy súčasnej siete s tým, že ich plánujú zohľadniť aj pri modelovaní optimálnej siete. „Petíciu občanov regiónu v okolí Vranova nad Topľou berieme s plnou vážnosťou, uvedenými podnetmi v petícii a podnetmi, ktoré zazneli počas rokovania, sa budeme zaoberať. Všetky spomenuté faktory budeme brať do úvahy pri tvorbe optimálnej siete nemocníc a kategorizácie ústavnej starostlivosti,“ citujeme z odpovede Ministerstva zdravotníctva SR.

Ministerstvo zdôraznilo, že jeho víziou je zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska, no zároveň chce podporiť to, čo už funguje kvalitne. Podpore sa dostane oddeleniam, ktoré zabezpečujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť a zároveň je v danom regióne dopyt po takejto zdravotnej starostlivosti. Definitívna podoba siete nemocníc sa bude finalizovať na konci roka 2022, v priebehu ktorého sa jasne definujú podmienky kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti. „Z týchto dôvodov nie je možné zaujať stanovisko ku konkrétnym nemocniciam a ich postaveniu v sieti. Počas nasledujúceho roka, pred tým, ako bude optimálne sieť nemocníc sfinalizovaná, plánujeme komunikáciu so zástupcami jednotlivých nemocníc, a teda aj so zástupcami nemocnice vo Vranove nad Topľou, zintenzívniť a spoločne detailne rozoberať vstupné dáta, spektrum výkonov, problémy regiónov…“ uviedlo ministerstvo.

Ako už bolo medializované, prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky pozval ministra V. Lengvarského, aby osobne navštívil vranovskú nemocnicu a presvedčil sa o opodstatnenosti jej zaradenia na regionálnu úroveň. „ZMO VR a predstavitelia miestnej štátnej správy a poslanci PSK budú aj naďalej aktívne presadzovať udržanie akútnej nemocnice vo Vranove nad Topľou,“ citujeme z webu Združenia miest a obcí vranovského regiónu.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!