Na „Ridkim verchu“ unikala odpadová voda, reagoval aj minister J. Budaj

  • Obce
  • Dátum: 26.10.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Situácia, kedy došlo k úniku odpadových vôd prepravovaných potrubím z ČOV v Strážskom do recipientu Odkalisko Poša, znepokojila zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy. Video od poslanca PSK Petra Kocáka zdieľalo na svojej facebookovej stránke Ministerstvo životného prostredia, ako aj minister Ján Budaj, ktorý zareagoval tlačovou správou. Pripomenieme, že únik bol oznámený v sobotu – 24. októbra popoludní o 15.00 hod. a odpadová voda unikala ešte aj v noci po 23.00 hod.

Poslanec PSK Peter Kocák, starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská, starosta Poše Tadeáš Malý a starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák strávili v sobotu večer na „Ridkim verchu“ v spoločnosti polície, vyšetrovateľov a tímu Inšpektorátu životného prostredia Košice takmer tri hodiny. Na únik z potrubia prepravujúceho odpadové vody z ČOV v Strážskom do Odkaliska Poša ich upozornil jeden z občanov, ktorý bol na na hubách. Keďže k úniku došlo hneď na dvoch neďaleko od seba vzdialených miestach, kontaktovali políciu, environmentálnu políciu a Inšpektorát životného prostredia v Košiciach. „Únik odpadových vôd z potrubia je pre nás o to viac neakceptovateľný, že dnes už disponujeme informáciami, podľa ktorých toto nebol ojedinelý prípad, na základe ktorého by sa dal definovať ako náhla a nepredvídateľná porucha na zariadení. Z toho dôvodu sme kontaktovali všetky kompetentné zložky, aby boli závery vyhodnotené oficiálnou autoritou, bez nedorozumení,“ reagovali vo svojom vyhlásení, ktoré zaslali médiám.

Ako dodali, už v minulosti upozornili na vypúšťanie odpadových vôd, ktoré boli vizuálne čierne a pripomínali skôr kal, ako vyčistené odpadové vody. Zároveň pripomenuli, že okrem toho disponujú autorizovaným rozborom, ktorý potvrdzuje vo vypúšťaných odpadových vodách formaldehyd. „Rovnako nás znepokojili nedávno zverejnené výsledky rozborov vykonaných OZ Za našu vodu. Pripomíname, že len pred pár dňami sme spolu s majiteľom zvernice Orlová Jozefom Adamíkom upozornili na vysoké hodnoty PCB preukázané u zvierat, či priamo v ľudskom tele. Teda, ak to zhrnieme, sme presvedčení, že je našou povinnosťou vnímať akúkoľvek indíciu o možnom znečistení životného prostredia v našom regióne mimoriadne citlivo,“ citujeme z ich stanoviska.

Zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy vyzvali a požiadali verejnosť, aby ak má ktokoľvek konkrétne a relevantné informácie o tom, že by mohlo v regióne dochádzať k ďalšiemu znehodnocovania životného prostredia, nech im to oznámi. „A my budeme postupovať rovnako, ako v tomto prípade,“ zdôraznili.

Ministerstvo životného prostredia SR informovalo, že Inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia v spolupráci s políciou od soboty večera prešetrujú únik odpadových vôd z areálu Chemko Strážske. Po zásahu na mieste inšpektori kvalifikovali únik z odpadovej rúry do okolitej prírody ako mimoriadne zhoršenie vôd, ktoré bolo spôsobené koróziou nadzemného potrubia. „Bezohľadnosť znečisťovateľov, ako je vidno zo zverejnených dôkazových videí, nemá žiadne medze. Inšpekcia musí konať a vyvodiť zodpovednosť, pretože ľahostajnosť voči prírode a ohrozovanie verejného zdravia sa nebude tolerovať,“ podčiarkol minister životného prostredia Ján Budaj.

Inšpektori okamžite uložili prevádzkovateľovi potrubia – spoločnosti TP 2, s.r.o., opatrenie, aby do vykonania opravy potrubia zastavil prečerpávanie odpadových vôd. Odobraté boli aj vzorky vody a okolitej pôdy na expertízu Policajnému zboru SR. Spoločnosť TP 2, s.r.o. ktorá prevádzkuje kanalizačné potrubie, deklaruje, že by malo ísť o vyčistené vodu. „Kanalizačné potrubie vedie z čistiarne odpadových vôd (ČOV) do odkaliska Poša. Prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd (ČOV) je spoločnosť Ekologické služby a. s., ktorá v júni 2020 požiadala Inšpektorát životného prostredia Košice o vydanie integrovaného povolenia na prevádzku. Konanie je momentálne prerušené. Inšpektori vykonali v prevádzke ČOV kontrolu, ktorú ukončili v septembri 2020 so záverom, že ČOV je prevádzkovaná bez povolenia,“ reagovalo Ministerstvo životného prostredia SR.

O stanovisko sme požiadali aj spoločnosť Energochemica, pod ktorú patrí TP 2, s.r.o. Svoju reakciu nám zatiaľ nezaslali.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!