Majiteľ zvernice v Strážskom o PCB v jeho tele: Cintorín mám zakázaný

  • Obce
  • Dátum: 08.10.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Zľava starostka Dlhého Klčova Ľubica Zubková, majiteľ zvernice Orlová Jozef Adamík, starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská, starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák a starosta Kladzian Daniel Lorinc. 

Prítomnosť PCB látok z priemyselnej výroby v bývalom štátnom podniku Chemko Strážske terorizuje región v michalovskom a vranovskom okrese od ich zahájenia výroby v roku 1959. Keďže vplyv polychlórovaných bifenylov na ľudský organizmus je fatálny, o to viac šokovali výsledky rozboru krvi majiteľa zvernice Orlová Jozefa Adamíka, u ktorého bola potvrdená hodnota 990. Rekord u diviaka z jeho obory je dokonca 140 tis. ng/g tuku! Výsledky, ktoré zverejnil spolu so starostami obcí z okolia Odkaliska Poša, sú z akreditovaných laboratórií, Slovenskej zdravotníckej univerzity a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.


Jozef Adamík upozornil prvýkrát na problém s PCB látkami v jeho zvernici v roku 2018.

Majiteľ zvernice Orlová upozornil na problém sudov s PCB látkami uloženými v jeho zvernici v roku 2018. Ako uviedol, v auguste minulého roka vykonali na podnet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce mimoriadny odstrel. Všetky testy u jeleňov, diviakov a muflónov vyšli pozitívne. V analýze vzoriek pokračoval na vlastné náklady aj v tomto roku. Keďže i tieto výsledky potvrdili kontamináciu PCB, navyše čísla stúpali z 2 000 na súčasný rekord 140 tis., zaujímalo ho, aké hodnoty sa môžu objaviť u konzumenta zveriny. Neváhal a na rozbor poskytol vlastnú krv. „Nežijem na východe, ani trvalo v Slovenskej republike, preto môžem byť kontaminovaný iba ako konzument zveriny. Na Slovensku však neexistujú limity pre prítomnosť PCB v ľudskom tele, ako keby sa s tým ani neuvažovalo. U domácich ošípaných sa udáva 45 – 50 jednotiek, ja mám 990. Keďže každá kontaminovaná zver musí skončiť v kafilérii, mám zakázaný cintorín a vyzerá to na spaľovňu,“ odľahčil chvíľu, z ktorej behá mráz po chrbte, Jozef Adamík.


Starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák ukazuje protokol z kontaminovaného diviaka. 

Starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák v tejto súvislosti zdôraznil, že PCB látky identifikované u divej zveri sa netýkajú iba kusov zo zvernice Orlová. Ako dôkaz predložil protokol diviaka uloveného v okolí Odkaliska Poša. Prítomnosť polychlórovaných bifenylov sa potvrdila, samozrejme, aj u neho. Zároveň pripomenul leták, ktorý začiatkom roka 2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, v ktorom odporúčali nekonzumovať mäso, či ďalšie produkty z domácich chovov, ako aj voľne žijúcich zvierat. „Žiaľ, to, čo bolo v letáku uverejnené, máme v tejto chvíli oficiálne a nespochybniteľne potvrdené. Tento problém sa však netýka iba odkaliska alebo Chemka, ale celého východného Slovenska a možno siaha aj za hranice Slovenska. Potravinový reťazec je kontaminovaný a dnes je ťažko identifikovať, kde všade bola divina z tohto regiónu v minulosti distribuovaná. Všetky informácie, ktoré povedal pán Adamík, majú k dispozícii kompetentné úrady, preto v blízkej dobe očakávame ich reakcie, ako sa k tomu postavia, hlavne pri výsledkoch krvi človeka,“ reagoval Ján Fenčák.


Starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská apelovala na potrebu vykonať v súvislosti s kontamináciou PCB skríning obyvateľstva.

Analýzy vzoriek si J. Adamík a samosprávy nechali urobiť na vlastné náklady. Starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská v tejto súvislosti pripomenula aj rozbor kalov z odkaliska, ktorý len exaktne potvrdil zamorenie ťažkými kovmi a PCB. Dodala, že o to viac samosprávy, ale i verejnosť očakávajú zverejnenie výsledkov prieskumu v réžii Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra na základe objednávky Ministerstva životného prostredia SR. „Tiež sme zvedaví na rozbor z domácich chovov, kde sa testovala hydina, ošípané, mlieko, či vajíčka. Nejaké informácie k nám prenikli, ale zverejnenie záverečnej správy necháme na pána ministra Mičovského. Rada by som však využila túto príležitosť a apelovala na Úrad verejného zdravotníctva SR, aby zabezpečil testovanie väčšej skupiny obyvateľov. Pán Adamík tu nežije, strávi tu pár týždňov, preto by nás zaujímalo, aké množstvo PCB látok je v našich telách, ktorí tu bývame,“ uviedla M. Pčolinská.

Sudy s PCB ostávajú stále v zvernici Orlová

Jozef Adamík kúpil zvernicu Orlová v Strážskom s rozlohou 500 hektárov v roku 2009. V roku 2018 vyhrabali diviaky sudy. Rozbor potvrdil, že obsahujú PCB látky a následne, že nimi bola kontaminovaná zver.

Napriek tomu má J. Adamík povinnosť poľovný revír udržiavať, z čoho mu však neplynú žiadne benefity, iba náklady. Z vlastného vrecka musí totiž hradiť analýzu každého uloveného kusu, ako aj likvidáciu v kafilérii, plus náklady má na hermetické zabezpečenie obory, aby z nej zvieratá neunikali do voľnej prírody. „Mimoriadna situácia vo zvernici bola vyhlásená 22. januára 2020, no musím konštatovať, že situácia je stále rovnaká ako pri oznámení tejto environmentálnej záťaže v roku 2018. Vykonalo sa množstvo prieskumov, ale výsledok žiadny. Sme na nule, nič sa neurobilo. Akurát sa celé územie ďalej kontaminuje vodnou alebo veternou eróziou. Aj mojim testom som chcel poukázať na to, že sa nemôžeme k tomu stavať ľahostajne a nechať to tak, lebo je to ďaleko od Bratislavy,“ uviedol J. Adamík.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!