Miešaný spevácky zbor Chrysostomos sa predstavil v Ostrave

redakcia@vranovske.sk
Autor

Miešaný spevácky zbor Chrysostomos sa pod vedením Anny Maťašovej Kalnassy a Stanislavy Tatárovej predstavil na vianočných koncertoch ostravskému publiku. Prvou zastávkou bolo rodisko blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, malé mestečko Frýdlant nad Ostravicí. Prezreli sme si chrám sv. Bartolomeja, kde sú uložené relikvie bl. M. D. Trčku, duchovne pookreli pri spoločnej modlitbe a zaspievali prvý koncert.

Sobotu sme strávili prehliadkou historického centra Ostravy a naladili sme sa pred večerným koncertom na sviatočnú atmosféru na vianočných trhoch. Večer naša cesta viedla do novogotického chrámu sv. Mikuláša v Ludgeřoviciach s najlepšou akustikou v Ostrave. Preplnenému publiku sme sa predstavili s pestrým programom, ktorý bol venovaný „osmičkovým“ výročiam. Hlavne 200. výročiu vzniku samostatného biskupstva – eparchie slovenských gréckokatolíkov v Prešove, 100. výročiu vzniku spoločnej Československej republiky, kedy sa mohla naša gréckokatolícka cirkev slobodne rozvíjať. Prítomným sa v očiach zračili aj slzy dojatia, pretože pevná väzba ešte z čias spoločného štátu je stále prítomná. Tento program sme zostavili na znak prejavu úcty a vďaky bratskému národu, ako aj uctením pamiatky bl. M. D. Trčku i ostatných kňazov. V nedeľu sme načerpali duchovné bohatstvo na cirkevnoslovanskej liturgii v chráme sv. Václava, ktorý je najstaršou budovou v Ostrave. Účasť na liturgii prijali aj ľudia, ktorí si ctia cyrilometodskú tradíciu, ktorá je v Čechách veľmi silná. Hlavným celebrantom bol náš rodák z Papína otec Lukáš Bakajsa, ktorý je duchovným správcom gréckokatolíkov a kaplánom rímskokatolíkov v Ostrave. Popoludnie sme strávili na ostravskoslezskom hrade, kde sme vystúpili s vianočným program v rámci podujatia „Vánoce na hradě“. Tam sme interpretovali zborové úpravy našich tradičných vianočných kolied, čo sa opäť stretlo s veľkým úspechom.

Kolektív dôstojne reprezentoval gréckokatolícku cirkev a mesto Vranov n.T., vďaka čomu získal aj niekoľko pozvaní na opätovné účinkovanie v Ostrave.

Tieto koncerty sa mohli uskutočnil aj vďaka ústretovosti gréckokatolíckej farnosti Vranov-mesto a finančnej podpore mesta Vranov n.T.   

-AMMA-
Foto: Fussová Jarmila, Člověk a víra

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!