#DVOJKA: 50-ročná ZŠ Sídlisko II je pripravená na ďalšiu modernú kapitolu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Zložiť 50 rokov histórie, úspechov a zážitkov do jedného textu je takmer nemožné. Preto sa o to ani pokúšať nebudeme. Čo však zdôrazniť potrebujeme a chceme… Základná škola Sídlisko II vo Vranove nad Topľou je modernou vzdelávacou inštitúciou pripravenou napísať ďalšiu výnimočnú a rešpektovanú kapitolu.

Vzdelávanie už dávno neznamená príkaz na memorovanie. Každé z detí má dnes vlastnú osobnosť, preto cestou, ako ich získať pre svet poznania, je empatia. Dokázať inšpirovať a motivovať žiakov je najväčším učiteľským umením. Slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia založenia Základnej školy Sídlisko II vo Vranove nad Topľou bola zrkadlovým odrazom práve týchto hodnôt.

Od momentu ako dvaja nesmelí súrodenci vstúpili v estrádnej sále Mestského domu kultúry prvýkrát na symbolické školské javisko sa celým príbehom nieslo posolstvo, ako je dôležitý prístup učiteľa, ktorý sa snaží dieťa najskôr pochopiť a následne vzdelávať. O tom, že na „dvojke“ dokázali vychovávať celé generácie úspešných mladých ľudí, boli dôkazom dokrútky s úprimnými spomienkami absolventov, ktorí sa profesionálne presadili v biznise, na akademickej pôde, v médiách, či vo verejnom živote. „Moderný učiteľ by mal vo svojom vnútri spojiť viacero vlastností. Na jednej strane musí byť dôsledný, aby dokázal pre deti odovzdať maximum. Na strane druhej by mal byť pre žiaka aj partnerom, ku ktorému sa môže a dokáže obrátiť s dôverou. Či už sme učitelia alebo rodičia, očakáva sa od nás, že budeme zodpovední. Tam, kde si to chce dieťa uľahčiť, lebo ešte nedokáže vyhodnotiť dôsledky, musíme dokázať nájsť spôsob, aby ostalo na správnej ceste a mohlo byť raz v živote úspešné,“ uviedol riaditeľ Základnej školy Sídlisko II Peter Kocák.


Základná škola Sídlisko II je dnes modernou školou, ktorej aktivity presahujú rámec učebných osnov. FOTO: Imrich Makó.

Škola (akákoľvek) bude vždy o „troch prútoch“ učiteľ – žiak – rodič. Vo svojom príhovore to zdôraznil aj primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan, ktorý pri tejto príležitosti odovzdal do rúk riaditeľa Petra Kocáka Pamätný list. „Dvojka je najväčšia škola v meste a okrese. A to nielen počtom žiakov, ale aj významom. Jej bránami prešli tisícky absolventov, ktorí ju dnes reprezentujú nielen za hranicami mesta, ale aj za hranicami Slovenska. Vďaka za to patrí učiteľom, ktorí odovzdávajú svoji žiakom nielen vedomosti, ale formujú ich aj svojimi ľudskými hodnotami,“ uviedol Ján Ragan.

Každý z pedagógov, ktorý vstúpil na pôdu ZŠ Sídlisko II, zanechal v histórii vlastnú pečať. Dnes má škola (aj) vďaka kreatívnemu prístupu k moderným nástrojom komunikácie imidž inštitúcie, ktorá žije. Žije pre svojich žiakov. Možno detail, ale napr. hastag #dvojka nie je v tomto prípade marketingovom nástrojom na sociálnych sieťach, ale definuje značku – puto – spoločenstvo, ku ktorým sa žiaci, rodičia, absolventi… s hrdosťou hlásia. Presne tak, ako na záver slávnostnej akadémie, kedy bolo zaplnené pódium, priestor pod ním, priestor okolo neho a všetkých spájala úprimná radosť.


Jednou z vlajkových lodí ZŠ Sídlisko II sú environmentálne témy. FOTO: Imrich Makó.

Nedá sa nevšimnúť si, že viaceré z aktivít hodnotovo presahujú učebné osnovy. Už sme v tomto texte spomenuli empatiu. Vo svete, v ktorom je často cieľom byť videný, nesmieme zabudnúť na to podstatnejšie – vidieť. A dokázať to precítiť. Najdokonalejším spôsobom, ako k tomu viesť mladých ľudí, je ich zaangažovanie do rôznych dobročinných posolstiev. Na tento ľudsky silný moment nadväzuje táto vranovská „základka“ jasným environmentálnym odkazom, ktorý sa pre ňu stal, popri mnohých iných projektoch, jednou z charakteristických vlajkových lodí. „Prostredníctvom enviro tém by sme radi vrátili deti do prírody, ktorá nám ukazuje, ako sa dokáže vysporiadať s rôznymi fenoménmi, ale musíme jej pomôcť. Našim prianím je vybudovať zážitkové Ekoučebne, preto veríme, že s týmto projektom budeme úspešní a tento sen si splníme. Dôležité je pre nás i to, aby sme stále nové generácie posunuli v rámci vnímania životného prostredia ďalej, ako tomu bolo v minulosti. Žijeme v Trojuholníku smrti a nemôžeme si dovoliť, aby sa podobné chyby v budúcnosti opakovali,“ zdôraznil P. Kocák.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!