Daj fotke príbeh: V literárnej súťaži uspeli aj žiaci z vranovského okresu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil minulý rok v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil unikátny projekt Sestry Prešovského kraja s  množstvom sprievodných aktivít. Jednou z nich je aj literárna súťaž Daj fotke príbeh, do ktorej sa zapojilo spolu 72 škôl z celého kraja a ktorá už pozná svojich víťazov.

Projekt Sestry Prešovského kraja sa začal rodiť v lete 2020 vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v kraji, s cieľom poukázať na dôležité postavenie sestier a pôrodných asistentiek v našej spoločnosti. Na projekte spolupracovali Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaP) a renomovaný fotograf Jano Štovka. Samospráva v rámci aktivít projektu naplánovala putovnú výstavu umelcových fotografií, vydala tlačenú 60-stranovú publikáciu a stolový kalendár a tiež pripravila literárnu súťaž Daj fotke príbeh .

Literárna súťaž Daj fotke príbeh prebiehala od 18. decembra 2020 do 18. februára 2021 a zapojiť sa do nej mohli žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl a študenti stredných škôl z celého Prešovského kraja. Jej cieľom bolo k vzniknutým fotografiám Jána Štovku vytvoriť príbeh, esej či básnické dielo v stanovenom rozsahu a podnietiť tak mládež vyjadriť svoj názor k téme zdravotníckeho povolania.

„Oceňujem enormný záujem žiakov základných a stredných škôl o súťaž Daj fotke príbeh a úprimne sa teším, že sa do nej zapojili v takom hojnom počte a čo chcem vyzdvihnúť tak zo štátnych, ako aj súkromných a cirkevných škôl v kraji. Aj touto cestou by som chcel vyzdvihnúť najmä kreativitu týchto žiakov, ich osobný vklad, keďže mnohé príbehy sa zakladali na skutočnej udalosti, ale aj reflektovanie na aktuálnu situáciu, pretože viacero príbehov opisovalo svetovú pandémiu koronavírusu. Z literárnych príspevkov bolo cítiť, že mladí ľudia si uvedomujú vážnosť situácie. Vo viacerých prípadoch zdravotným sestrám ďakovali, a to nielen v súvislosti s pandémiou. Svoju vďaku im vyjadrovali najmä za ich starostlivosť na základe vlastnej skúsenosti, ktorú sami prežili,“ zhodnotil súťaž predseda PSK Milan Majerský.

Do súťaže sa zapojilo spolu 72 škôl z Prešovského kraja – 34 základných a 38 stredných škôl. V stanovenom termíne prišlo 289 príspevkov, z toho 110 v kategórii ZŠ a 179 v kategórii SŠ. Tie prešli užším výberom, do ktorého bolo nominovaných po 30 príspevkov v každej kategórii. Vybrané príspevky hodnotila štvorčlenná odborná porota, a to kľúčom udeľovania bodov od 1 po 10, pričom najvyšší počet udelila najlepšiemu príspevku. V každej z kategórií sa okrem prvých troch miest na základe súčtu bodov udelilo aj päť čestných uznaní.

Porota sa zhodla, že každá práca bola jedinečná či už svojou témou, spracovaním alebo osobným vkladom. Hodnotené príspevky boli rozmanité, nabité emóciami a zastupovali rôzne štýly a žánre. Išlo o silné skutočné príbehy, krátke poviedky, poéziu, ale aj úvahy. Zároveň porotcovia ocenili zmysel pre humor niektorých autorov, ktorí tak vážne témy, ako je napr. hospitalizácia v nemocnici, vedeli bravúrne odľahčiť. Aj keď bola každá práca výnimočná, niekoľko z nich vynikalo a tie sa odborná porota rozhodla oceniť.

V kategórii základných škôl od porotcov najviac bodov získalo lyrické dielo s názvom HLAS…!? ôsmačky Gabriely Galajdovej zo ZŠ Komenského Svidník, ktoré vzniklo k fotografii z Oddelenia intenzívnej medicíny a anesteziológie Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove. Druhé miesto si vysúťažil Ján Kima zo ZŠ Čaklov so svojím príbehom Rendez-vous, tretie Michal Balara zo ZŠ Bajkalská Prešov s básňou Oči nad rúškom.

Autori troch víťazných prác a držitelia čestných uznaní v oboch kategóriách si svoje ocenenia preberú osobne z rúk predsedu PSK Milana Majerského a zástupcu SKSaPA po uvoľnení opatrení. Víťazné práce budú verejne  publikované a zároveň vyjdú v pripravovanej publikácii k súťaži.

Výsledková listina súťaže Daj fotke príbeh, Kategória ZŠ:

1. miesto – Gabriela Galajdová, ZŠ Komenského Svidník, 8.A

2. miesto – Ján Kima, ZŠ Čaklov, ôsmy ročník

3. miesto – Michal Balara, ZŠ Bajkalská Prešov, 9.B

Čestné uznania:

4. miesto – Jakub Lukáč, ZŠ Juh Vranov n./Topľou, 9.B

5. miesto – Sandra Onderová, ZŠ Soľ, 9.A

6. miesto – Sarah Viňarská, ZŠ a MŠ Havaj, deviaty ročník

7. miesto – Nina Sabolová, ZŠ Barolomeja Krpelca Bardejov, 8.A

8. miesto – Hana Vorobelová, ZŠ Kúpeľná Prešov, deviaty ročník

Výsledková listina súťaže Daj fotke príbeh, Kategória SŠ:

1. miesto – Maxima Anderková, Hotelová akadémia Prešov, 3.A

2. miesto – Adam Mochňák, Gymnázium Lipany, septima

3. miesto – Veronika Chomová, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Prešov, septima

Čestné uznania:

4. miesto – Richard Kaleta, Spojená škola Stará Ľubovňa, 1.A

5. miesto – Radka Baranová, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Prešov, oktáva

6. miesto – Dušan Mirga, Spojená škola Spišská Stará Ves, 3.G

7. miesto – Gréta Palušková, Gymnázium Lipany, kvinta

8. miesto – Bibiána Bundová, Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov, 4.C

Cena predsedu PSK:

Emma Kičurová, Hotelová akadémia Prešov, 3.B

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!