Zbor bl. P. P. Gojdiča na celosvetovom kongrese vo Velehrade

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Velehrad je jedným z najvýznamnejších pútnických miest na Morave a v Českej republike vôbec. Jeho symbolom a srdcom je Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a svätého Cyrila a Metoda z 13. storočia. Unikátne pútnické miesto je nositeľom duchovnej tradície siahajúcej až k príchodu Konštantína a Metoda. Za rovnakého nositeľa je považovaný aj náš chrámový zbor, preto sme nesmierne vďační, že sme mohli v uplynulých dňoch šíriť cyrilometodskú tradíciu práve na tomto mieste.

Chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou, Čemerného prijal totiž pozvanie byť súčasťou celosvetového kongresu „Russian Byzantine Catholic Global Congress“, ktorý sa konal v dňoch od 05.06.2023 do 09.06.2023 vo Velehrade a boli na ňom prítomní cirkevní predstavitelia a hostia z Ameriky, Austrálie, Veľkej Británie, Francúzska, Poľska a iných európskych štátov.

Vo Velehrade sa náš zbor predstavil už po tretíkrát. Každé jedno pozvanie je pre nás obohacujúce a sme nesmierne vďační za priazeň. Počas kongresu sme vystúpili na Večierni a spievali sme Svätú liturgiu s viac než 15 hudobnými vstupmi. Náš repertoár je široký a dokázali sme to aj v stredu večer. Prezliekli sme košele, šaty, vymenili noty a zahraničným hosťom ukázali vzácnosť a krásu našich ľudových tradícií.

Kultúrny večer otvorili Dominik ŠandorDamiána Šandorová hovoreným slovom v angličtine. Folklór je silnou stránkou viacerých našich zboristov, čo vo svojom tanci predviedol náš tenorista Ondrej Mruz so svojou tanečnou partnerkou Dominikou Levstekovou. A zahanbiť sa nedal ani celý zbor, ktorý sa na malý moment zmenil na folklórnu skupinu a s našim úžasným akordeonistom Majom Baranom zaspievali pásmo najkrajších ľudových piesní. Oživením bolo aj sólové vystúpenie nášho ďalšieho tenoristu Roba Mikloša.

Veríme, že sme ulahodili uchu všetkých poslucháčov a urobili dobre meno nielen sebe, ale aj našej krajine a mestu Vranov nad Topľou, ktoré sme takýmto spôsobom zviditeľnili medzi duchovnými a návštevníkmi z celého sveta. Naše poďakovanie patrí všetkým organizátorom, ktorí nám vytvorili doslova domáce prostredie (napr. rehoľné sestričky z Lendaku), venovali čas a povzbudivé slová.

Pútnický areál v sebe zahŕňa množstvo krásnych miest a pamiatok, ktoré sme mali možnosť vidieť. Navštívili sme aj barokový zámok Buchlovice s nádhernou záhradou, vodný svet s preskleným tunelom „Živá voda Modrá“ a archeologický skanzen. Pre všetkých zboristov to bol obohacujúci čas, kedy sme spojili príjemné s užitočným, odovzdali kus seba a prijali dar vo forme pozitívnych ohlasov a ocenení za dlhoročný prínos a obetavosť.

Text: Dana Kohanová

Foto: členovia zboru


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!