Vypálenie Hermanoviec nad Topľou bude pripomínať nový pamätník

  • Obce
  • Dátum: 09.09.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

„Hrdinami boli aj miestni obyvatelia, ktorí v tom období aj s tým z toho mála, čo mali do úst, boli ochotní sa podeliť!“ Uviedol v príhovore pri príležitosti odhalenia nového pamätníka Čapajev na pamiatku partizánskeho hnutia v Hermanovciach nad Topľou starosta obce Martin Ivan. Slávnosť sa konala symbolicky 7. septembra, teda v deň, kedy pred 77 rokmi Nemci vypálili dedinu.

V Slanských vrchoch pôsobilo počas II. svetovej vojny viacero partizánskych skupín. Najväčšou z nich bola partizánska skupina Čapajev. Veliteľské stanovište mala pri Oblíku. Jej členovia operovali v chotároch Petroviec, Hermanoviec nad Topľou, Pavloviec, Zlatníka, Dubníka a Zlatej Bane. Keďže partizáni mali v tom čase za sebou viac ako 60 útočných výpadov, nemecké vedenie sústredilo vojenskú silu na ich likvidáciu. K útoku s podporou tankov a delostrelectva z juhu na Zlatú Baňu ku Praporcu a po oboch kotlinách Petrovského a Hermanovského potoka až k Oblíku došlo skoro ráno 7. septembra 1944. Tvrdý boj vyvrcholil okolo jedenástej hodiny. Skupiny partizánov boli rozbité a vytlačené z kameňolomu až k štábu pri Oblíku.

„Pomstou nemeckých vojakov za potravinovú pomoc partizánom bola obec Hermanovce nad Topľou 7. septembra 1944 vypálená. Úplne alebo čiastočne zhorelo 85 domov a asi stovka stodôl s nevymláteným obilím, vrátane väčšiny domácich a hospodárskych zvierat. Buďme vďační, že sme to nemuseli zažiť na vlastnej koži. Robme všetko pre to, aby sa niečo podobné už nikdy nezopakovalo,“ uviedol vo svojom príhovore starosta Hermanoviec nad Topľou Martin Ivan.

Aktuálny odkaz SNP

Predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Vranove nad Topľou a člen Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Michal Peter zdôraznil, že členovia partizánskych skupín neriskovali iba svoje životy, ale aj životy blízkych a vlastných rodín, no napriek tomu v protifašistickom odboji neuhli. V tejto súvislosti ocenil aj angažovanosť inteligencie v regióne na čele s advokátom Cyrilom Daxnerom, ktorý bol po mučení v slovenských väzniciach nakoniec deportovaný do koncentračného tábora Mauthausen.

Odkaz SNP za slobodu, demokraciu a spravodlivé usporiadanie vzťahov medzi národmi a národnosťami sú aktuálne aj v dnešnom období. Musíme odmietnuť všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov II. svetovej vojny. Platí to aj pre pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu. Nehanbime sa verejne vystupovať proti silám propagujúcim nacionalizmus, rasizmus, neoľudáckosť a xenofóbiu,“ zdôraznil Michal Peter.

Nový pamätník Čapajev

Históriu spojenú so 7. septembrom 1944 bude v Hermanovciach nad Topľou pripomínať nový pamätník Čapajev. Jeho autorom je projektant Jozef Špirko. Pôvodná tabuľa je národnou kultúrnou pamiatkou. Osadená bola na budove obecného úradu pri príležitosti 20. výročia SNP. Počas jeho rekonštrukcie bola zvesená a dnes je umiestnená v interiéri úradu.

„Keďže sme ju chceli zachovať, rozhodli sme sa, že ju po rekonštrukcii nedáme vonku, aby nepodliehala poveternostným vplyvom. Z toho dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť pamätník s novou tabuľou, ktorá má však pôvodný text,“ vysvetlil M. Ivan.

Ocenené vypálené obce

Pripomenieme, že Ministerstvo obrany SR ocenilo v januári 2020 v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici 108 miest a obcí, ktoré boli počas 2. svetovej vojny vypálené. Z okresu Vranov nad Topľou boli ocenené mesto Hanušovce nad Topľou, obce Davidov, Ďapalovce, Giglovce, Girovce, Hermanovce nad Topľou, Holčíkovce, Matiaška, Petrovce, Piskorovce, Rafajovce a územie Veľkej Domaše – nádrž Malá Domaša.

Ako uviedlo MO SR na svojej webovej stránke, príslušníci nemeckých represívnych zložiek vypálili 111 slovenských obcí. Fašistické represálie na Slovensku si vyžiadali 5 304 obetí, ktoré boli pochované v 211 masových hroboch. Z územia Slovenska bolo v rokoch 1939 – 1945 z rasových dôvodov a za rôzne formy protifašistického odboja odvlečených do koncentračných táborov viac než 80 000 osôb, z ktorých takmer 70 000 zahynulo.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!