Výborné správy z okolia Domaše! Dominuje im cyklochodník Dobrá – Valkov

  • Obce
  • Dátum: 26.01.2023
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Cyklochodník spájajúci rekreačné oblasti Dobrú a Valkov na Domaši by mohol byť realitou už v tomto roku. Samosprávy v okolí vodnej nádrže však majú aj ďalšie pozitívne správy.

Téma cyklochodníka popri Domaši bola na stole viac ako dve desaťročia. Tento zámer začínal naberať prvé kontúry s nádychom nádeje v roku 2018, keď sa ho podarilo zaradiť do Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou a získať finančné prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie.

Zavŕšením štvorročného procesu bola správa z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré pri celkových oprávnených výdavkoch projektu vo výške 6 420 946,24 eur schválilo nenávratný finančný príspevok 6 099 898,93 eur.

Cyklochodník bude začínať v obci Kvakovce, kde sa zbiehajú viaceré cyklistické trasy zo Slanských vrchoch. Pokračovať bude, popri odbočke na obľúbený a vyhľadávaný vyhliadkový vrch Bučky, na Dobrú a odtiaľ bude kopírovať brehy Domaše okolo kostolíka na Trepci až do rekreačnej oblasti Valkov. Jeho celková dĺžka presiahne 13 kilometrov. „Plán je, aby bol cyklochodník dokončený do konca roka. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme teraz všetky procesy urýchlili. Dodávateľ bol vybraný ešte v januári minulého roka a teda bude závisieť aj od neho, ako si trúfa túto stavbu dokončiť. Keď povie „áno“, nič nebráni tomu, aby sme sa pustili do roboty,“ uviedol starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Celková šírka cyklochodníka bude 5 metrov, z toho je v šírke 4,5 metra projektovaný asfaltový povrch, plus 25-centimetrové krajnice z oboch strán. Rozdelený bude vodorovným dopravným značením na tri časti – 3-metrový obojsmerný cyklistický pruh a 1,5-metrový chodník pre peších. Vybudovať sa majú tiež odbočky k vodnej nádrži a odpočívadlá. „Celý cyklochodník je projektovaný tak, aby zniesol dopravu spojenú s ťažbou dreva. Pre urbariáty a správcov lesov totiž táto povinnosť vyplýva zo zákona, preto sme sa snažili nájsť kompromis, aby sa pri nevyhnutnej ťažbe cyklochodník nepoškodil. Z tohto dôvodu bude mať parametre, aby zniesol prejazd ťažších vozidiel, ktoré budú ťažbu podľa lesohospodárskych plánov zabezpečovať,“ vysvetlil R. Kapraľ.

Domaša a cyklistika patria k sebe. Dôkazom je podujatie Okolo Domaše alebo preteky STD Domaša Tour. Výstavba cyklochodníka je dnes nevyhnutným krokom, aby sa okolie vodnej nádrže opäť zásadným spôsobom posunulo k moderným turistickým destináciám. „Keďže sa prepoja dve najväčšie rekreačné strediská, znamená to veľký impulz pre celý región. Naplánovaný máme napr. turistický vláčik. Taktiež intenzívne pracujeme na projekte prístavísk okolo celej Domaše. Starostka Novej Kelče Mária Telepunová pripravuje renováciu kostola Sv. Štefana, my rokujeme s Arcibiskupským úradom v Košiciach, pretože chceme opraviť kostolík na Trepci a starosta Bžian Ladislav Vrábeľ komunikuje kvôli oprave národnej kultúrnej pamiatky – kostolíku na Valkove s Gréckokatolíckou cirkvou,“ načrtol ďalšie plány R. Kapraľ.

Pozitívne správy však prichádzajú aj od ostatných samospráv v okolí Domaše. V rekreačnej oblasti Domaša Eva jej návštevníci určite ocenia investíciu do rekonštrukcie miestnych komunikácií, vrátane nových parkovacích miest. Obec Holčíkovce získala ešte v roku 2021 na tento účel dotáciu vo výške 250 000 eur v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

V „stropkovskej časti“ získala obec Bžany v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia nenávratný finančný príspevok vo výške 538 000 eur na obstaranie komunálnej techniky. Vďaka projektu „Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadu v obci Bžany“ bude môcť samospráva zakúpiť nový traktor, vlečku, nakladač, vidly, multicar a kontajnery na vývoz odpadu. Pridanou hodnotou je i to, že túto techniku bude môcť využiť na zimnú údržbu v obci, či rekreačnej oblasti Valkov.

Novinkou na Valkove je taktiež ukončenie projektu tvorby nových ulíc. Aktuálne je ich v tejto rekreačnej oblasti 40 s tým, že už boli osadené smerové tabule a momentálne prebieha prideľovanie orientačných čísiel. Nový orientačný systém prispeje k lepšej orientácii najmä pre záchranné a bezpečnostné zložky a v neposlednom rade to využijú aj občania napríklad pri doručovacích službách. „Občania s trvalým pobytom v obci aj na Domaši Valkove sa nemusia báť. Nemajú povinnosť si meniť občiansky preukaz z dôvodu, že bola zavedená nová ulica, pretože súpisné číslo im ostáva nezmenené. Výhodou je, že ak by si predsa len chceli vymeniť občiansky preukaz a mať v ňom zapísanú novú ulicu, majú nárok na bezplatnú výmenu občianskeho preukazu,“ citujeme zo stránky domasacity.sk.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!