Tréningová sála folklórneho súboru Vargovčan má nové zrkadlá, aj podlahu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou (ďalej len ICM) požiadalo Nadáciu SPP o finančný príspevok pre FS Vargovčan na zariadenie tréningovej sály, kde sa členovia tohto súboru stretávajú na nácvikoch a pripravujú premiérové a výročné programy.

Po pätnástich rokoch ICM dostalo priestory od mesta Hanušovce nad Topľou, ktoré bolo potrebné zrekonštruovať. Prebehli rôzne úpravy ako inštalácia znížených stropov, elektroinštalácia, výmena presklenej steny, vyrovnávanie podláh, výmena kúrenia, maliarske a murárske práce.

Finančný príspevok, ktorý ICM obdŕžalo od Nadácie SPP, bol využitý na tanečnú podlahu a zrkadlá do tanečnej sály. Prínosom projektu je zlepšenie podmienok na trénovanie členov folklórneho súboru Vargovčan.

Momentálne sú hromadné aktivity (tréningy či nácviky s ľudovou hudbou) pozastavené. Ak to opatrenia dovolia, mladí ľudia budú v týchto priestoroch vítaní.

Tieto aktivity – pokládka dlážkovice a osadenie zrkadiel – sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Folklórny súbor Vargovčan pracuje v Hanušovciach nad Topľou od roku 2005 pod vedením Jozefa Vargu. Vo svojej tvorbe súbor spracováva folklór z východného Slovenska a pretvára ho do choreografií.

Je to mladý folklórny súbor, ktorý počas svojho fungovania získal nové skúsenosti v oblasti tancov, ktoré sú typické pre konkrétne danú krajinu a región. Do tohto súboru prichádzajú mladí ľudia nielen z mesta Hanušovce nad Topľou, ale aj z okolitých dedín, kde je veľa mladých a talentovaných ľudí. V súčasnosti sa súbor venuje deťom od materskej až po strednú školu a má okolo 200 členov, ktorí spievajú, tancujú a venujú sa divadelnému spracovávaniu pri zvykoch a tradíciách.

Vo svojej zbierke má súbor tance a spevy hlavne zo Šariša, Spiša, Zemplína a rusínskej oblasti. Súbor spolupracuje s cimbalovou hudbou Primáš, ľudovou hudbou Štefana Cinu a taktiež s tanečným pedagógom Jurajom Velebírom a zaslúžilou umelkyňou Máriou Mačoškovou.

Súbor je špecifický aj tým, že sa venuje najmä mladým ľuďom, ktorí netancovali v žiadnom súbore, no majú veľkú chuť a elán učiť sa ľudové tance a zachovávať folklórne zvyky a obyčaje našich predkov.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!