Prezidentka Z. Čaputová: Kladzany sú príkladom fungujúceho riešenia

  • Obce
  • Dátum: 29.05.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Témou dvojdňového tripu prezidentky SR Zuzany Čaputovej po východnom Slovensku bol dopad klimatických zmien na hydropomery v krajine. Ako jeden z príkladov, kde fungujú vodozádržné opatrenia, navštívila v piatok obec Kladzany. 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas brífingu zdôraznila, že dopady klimatických zmien v podobe sucha sú zreteľné na území celého Slovenska, čo sa na mnohých miestach premieta do kritického poklesu hladiny spodných vôd. Jedným z následkov bola napr. ostatná zima, ktorá sa do histórie zapísala ako najsuchšia. Práve toto sú, podľa nej, dôvody, pre ktoré je potrebné venovať tejto téme zásadnú pozornosť. Riešením je nezbavovať sa vody, ale zadržiavať ju v území a takýmto spôsobom reštartovať klimatické zmeny v prospech krajiny. Hovoriť o tom chce tiež s ministrom životného prostredia Jánom Budajom a ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským, aby nastavili procesy eliminácie tohto fenoménu, aj vďaka eurofondom, na systémovej úrovni. „Kladzany sú zaujímavým príkladom nielen fungujúcich vodozádržných opatrení v lese vo vlastníctve obce, ale aj priamo v obci. Na jednej strane sú praktické a funkčné, pretože pomáhajú celkovej klimatickej situácii v danom mieste, no, ako to vidíme v okolí, majú i svoju estetickú hodnotu,“ uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.  
 

Vodozádržné opatrenia v Kladzanoch majú aj estetický charakter. 
 
Cieľom vodozádržných opatrení je udržiavať vodu v krajine. V Kladzanoch začali protipovodňovými hrádzami v lese a pokračovali vybudovaním dažďových záhrad v blízkosti obecných budov v centre obce. Vďaka tomuto kroku sa podarilo dokonca vytvoriť zaujímavý biotop, kde našiel životný priestor aj najväčší chrobák na Slovensku a zároveň zákonom chránený druh roháč veľký. „Ukázalo sa, že je efektívne spojiť protipovodňové opatrenia s vodozádržnými, vďaka čomu nepúšťame dažďovú vodu alebo roztopený sneh do kanalizácie, ale využívame ju priamo v území,“ vysvetľoval starosta Kladzian Daniel Lorinc. 
 
Samospráva získala finančné prostriedky na vybudovanie vodozádržných opatrení z programu Obnova dediny a Slovenskej agentúry životného prostredia. D. Lorinc v tejto súvislosti ocenil aj edukatívny rozmer jedného z podporených grantov, vďaka ktorému spracovali Lokálnu adaptačnú stratégiu na zmenu klímy v obci Kladzany. „Urobili sme si aj prieskum medzi ľuďmi. Zistili sme, že 60 % z nich pociťuje, že sa klíma mení, ale nevedia, ako s tým naložiť. Vedia, že majú dodržiavať pitný režim, zdržiavať sa v zatienených chladných priestorov, dokážu ešte zadržať vodu z odkvapov v sudoch, no ďalej si s týmto problémom poradiť nedokážu, preto ich chceme inšpirovať, napr. aj k takýmto opatreniam. Hoci nám pomáhali skúsené záhradnícke firmy, väčšinu vecí sme robili sami a radi tieto skúsenosti odovzdáme,“ dodal D. Lorinc. 
 
Prezidentka SR Zuzana Čaputová vypustila, za asistencie starostu Kladzian Daniela Lorinca, do jedného z jazierok ryby. 
 
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!