Opravou časti strechy kaštieľa predišli v N. Hrabovci fatálnym škodám

  • Obce
  • Dátum: 21.02.2023
redakcia@vranovske.sk
Autor

Pôvodne barokový kaštieľ v neskoršou klasicistickou prestavbou vo vlastníctve obce Nižný Hrabovec je v havarijnom stave. Kvôli riziku zrútenia poškodenej strechy musela konať samospráva okamžite.

Kaštieľ v Nižnom Hrabovci, ktorý je vo vlastníctve obce, čaká na obnovenie zašlej slávy. Samospráva si chce pomôcť projektmi. Na Ministerstvo kultúry SR vo výške 180 000 eur s 20%-tnou spoluúčasťou už jeden podala. Ak by si s ním uspela, získala by finančné prostriedky na lokálnu opravu poškodených častí strechy, dažďovú kanalizáciu, odvodnenie kaštieľa a projektovú dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu.


Kaštieľ v Nižnom Hrabovci je v havarijnom stave.

Havarijný stav strechy však čakať nedovoľoval. V prípade intenzívnej nádielky by to jej oslabená časť nemusela vydržať. Nový starosta Nižného Hrabovca Alojz Jonek však nehľadal výhovorky. Práve naopak, neváhal a pustil sa do boja s časom. Hoci investícia nebola vysoká, počíta sa hodnota, ktorú sa ňou podarilo ochrániť. „Čakať sme nemohli. Ak by napadlo viac snehu, časť strechy by sa mohla prepadnúť a škoda by bola oveľa vyššia, ako to, čo sme investovali z vlastných prostriedkov. Práce prebiehali jeden deň. Posilnili sme krov a opravili miesta, kadiaľ pretekala voda. Keďže v jednej časti bol prepadnutý strop, posilnili sme ho OSB doskami,“ vysvetľoval starosta Nižného Hrabovca Alojz Jonek.

S havarijným stavom zároveň súvisí aj ďalší problém. Hoci nestabilná podlaha alebo rozpadávajúci sa strop predpokladajú vysoké riziko úrazu, ktoré by malo verejnosť odrádzať, opak je pravdou. Mnohí napriek zákazu vstupu neodolajú pokušeniu a vstúpia do jeho priestorov. Rovnaká situácia je aj v renesančnej kúrii, ktorá je v súkromných rukách. Napr. v máji minulého roka sme informovali o požiari v suteréne, kde začal tlieť porozhadzovaný komunálny odpad. „Na kaštieli je nápis informujúci o zákaze vstupu. Komunikujeme to tiež cez sociálne siete, či obecný rozhlas. Riešili sme to aj s políciou, ale nie je jednoduché to ustrážiť. Naozaj by som chcel apelovať na všetkých, pretože kaštieľ je v havarijnom stave a každý krok môže skončiť úrazom,“ upozornil A. Jonek.


Starosta obce Nižný Hrabovec Alojz Jonek.

Kaštieľ v Nižnom Hrabovci vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1975. Nádejou, aby začal písať novú históriu, je výzva Ministerstva výstavby a dopravy SR financovaná z balíka Plánu obnovy, v rámci ktorého je možné žiadať o finančné prostriedky na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. „Možností na využitie kaštieľa je viacero. Keďže sa nachádza v strede obce, nevyzerá to veľmi reprezentatívne, a pritom spolu so zveľadením okolitého parku by to mohla pekná dominanta,“ pripomenul A. Jonek.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!