Najstaršia kniha v Obecnej knižnici v Rudlove je z roku 1914!

  • Obce
  • Dátum: 02.05.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obecná knižnica v Rudlove opäť slúži čitateľom. K dispozícii je pre nich viac ako 1 000 kníh pre všetky vekové kategórie. Jej priestory budú slúžiť nielen na výpožičky, ale aj na rôzne komunitné podujatia a aktivity.

Vízia Obecnej knižnice v Rudlove začala naberať reálne kontúry v roku 2019, kedy jej zriadenie schválilo obecné zastupiteľstvo a zároveň bola zapísaná do zoznamu knižníc na Ministerstve kultúry SR. Ako vysvetlil starosta Juraj Vasiľ, vedenie obce takto reagovalo na spoločenskú požiadavku pripraviť zázemie pre kultúrnu inštitúciu, kde by občania mohli získavať nové informácie a rozširovať svoj vzdelanostný rozhľad. Keďže na obecnom úrade mali nevyžitý priestor, upravili ho pre kultivované potreby knižnice. Ako prvá podala pomocnú ruku Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, ktorá darovala sadu regálov. „Viacerí sme sa zhodli v tom, že najmä mladí ľudia trávia veľa času na sociálnych sieťach. Našim prianím je, aby sa od internetu uvoľnili a informácie získali aj vďaka knižnici, ktorej priestory radi poskytneme nielen na rôzne besedy, či kvízy, ale aj iné komorné kultúrne akcie,“ uviedol starosta Rudlova Juraj Vasiľ.

Návštevníci knižnice si môžu aktuálne vyberať z 1 050 kníh. K dispozícii je beletria, aj náučná literatúra pre dospelých, mládež a deti. Vďaka grantu z Fondu na podporu umenia získala rudlovská Obecná knižnica 2 000 eur, za ktoré sa podarilo nakúpiť 140 nových knižných titulov. „Keď sa naši občania dozvedeli, že pripravujeme zriadenie Obecnej knižnice, veľmi milo nás prekvapili, pretože mnohí z nich nám darovali knihy, ktoré mali doma,“ vyzdvihol prístup Rudlovčanov J. Vasiľ.

Najstaršia kniha so vzácnou väzbou je z roku 1914 a mohla by byť zaujímavým zdrojom informácií z histórie Rudlova. „Kniha, ktorú sme tiež dostali darom, je písaná v maďarskom jazyku. Momentálne ju prekladáme a skúmame jej obsah. Z informácií, ktoré máme zatiaľ k dispozícii, by mohla súvisieť so zoznamom vojenských odvedencov zo spomínaného roku,“ vysvetlila knihovníčka z Obecnej knižnice v Rudlove Viera Zálepová.

Obecná knižnica v Rudlove však nemá pre čitateľov iba knižné novinky. Od mája je pre nich sprístupnený nový, moderný on line knižničný systém KIS BIBLIB. Jeho uvádzanie sa realizuje v podmienkach samosprávy pod odbornou gesciou Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktorá poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby pre knižnice vo vranovskom regióne. Tento systém ponúka zaujímavé funkcie, ako napr. prehľad záznamov kníh, históriu výpožičiek čitateľa, tvorbu čitateľského denníka. To však z ponúkaných služieb stále nie je všetko, pretože čitatelia si môžu objednať – vypožičať knihy aj z iných knižníc. „Ak má nejaký čitateľ záujem o konkrétnu knihu, príde do našej Obecnej knižnice, odovzdá nám svoju požiadavku, pričom my sa ju budeme snažiť sprostredkovať z najbližšej regionálnej knižnice, v našom prípade z Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Ak takto daný titul nezískame, budeme po ňom pátrať ďalej,“ dodala s úsmevom Viera Zálepová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!