Na situáciu na Ukrajine reagujú obce pri Domaši výzvou pre chatárov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Na situáciu na Ukrajine reagujú aj obce v okolí Domaše. Na stránke domasacity.sk zverejnili výzvu pre chatárov a vlastníkov ubytovacích zariadení v jej okolí.

Ako zástupcovia samospráv uvádzajú, mnoho rodín z noci na ráno prišlo na Ukrajine o svoj majetok a musia utekať pred vojnou do bezpečia, aby si zachránili vlastný život. „Predstavte si, že by ste sa v takejto situácii z noci na ráno ocitli s Vašou rodinou aj Vy,“ citujeme z ich výzvy.

S rastúcim napätím a eskaláciou vojenskej ofenzívy sa na našich východných hraniciach očakáva veľký nárast vojnových utečencov prevažne s malými deťmi. „Je našou povinnosťou podať im pomocnú ruku. Jednak preto, že je to náš sused a na strane druhej nikto nevie, či takúto pomoc nebude onedlho potrebovať tiež,“ pripomína samospráva.

Obce z okolia Domaše – Bžany, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša a Slovenská Kajňa v tejto súvislosti vyzývajú svojich občanov, chatárov, ale aj prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, aby v prípade, že majú možnosť na dočasné ubytovanie, aby to nahlásili na svojom obecnom úrade. „Hľadá sa chata, izba v rodinnom dome, penzión, hotel a pod. Pozor, pôjde o dočasné, nie dlhodobé ubytovanie prevažne pre rodiny alebo matky s malými deťmi do času, kým nedôjde k ich presunu do štátom zriadených táborov,“ vysvetľujú starostovia obcí vo svojom stanovisku.

Verejnosť môže nahlasovať voľné ubytovanie na tieto kontakty:  

Obec Bžany, 0915 966 775, obecbzany@gmail.com

Obec Turany nad Ondavou, 0907 554 223, obecturanyno@gmail.com

Obec Nová Kelča, 0918 460 311, starostka@novakelca.sk

Obec Holčíkovce, 057/488 71 40ocu@holcikovce.sk

Obec Kvakovce, 0918 513 324, kvakovcedomasa@gmail.com

Obec Malá Domaša, 0917 551 089, mdomasa@gmail.com

Obec Slovenská Kajňa, 057 44 94 159, obecnyurad@slovenskakajna.sk

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!