Cyklochodník Dobrá – Tíšava čaká na „zelenú“ z ministerstva V. Remišovej

  • Obce
  • Dátum: 18.10.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Potenciál rozvoja turizmu a cestovného ruchu v okolí vodnej nádrže Domaše významne znásobujú podmienky pre cykloturistiku. Aktuálne je „živých“ viacero projektov. Jedným z nich je prepojenie rekreačných oblastí Dobrá a Tíšava cyklochodníkom. Obec Kvakovce na jeho realizáciu žiada dotáciu z najnovšej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Rozpočet projektu predstavuje približne 6,42 milióna eur s DPH.

Vzorom pre Kvakovce je česká obec Lipno nad Vltavou, v ktorej rozumnými investíciami do základnej turistickej infraštruktúry dokázali v priebehu niekoľkých rokov podľa slov tamojšieho starostu vytvoriť viac ako 1000 pracovných miest. Rovnaký prístup zvolili na talianskom jazere Lago di Garda. Práve cyklochodníky dokážu byť hybnou silou udržateľného cestovného ruchu. Od prepojenia dvoch najväčších stredísk cestovného ruchu na Domaši sa očakáva zvýšenie turistického potenciálu destinácie, čo bude mať za následok hospodárske oživenie celého regiónu. „Návštevnosť oboch stredísk sa pohybuje okolo 330 000 turistov. Najfrekventovanejším obdobím je leto. Cyklotrasa rozšíri možnosti trávenia voľného času na Domaši počas celého roka, čo sa pozitívne prejaví na návštevnosti celého regiónu, v ktorom možno nájsť zaujímavé kultúrne, historické a prírodné pamiatky,“ uviedla predsedníčka Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce Martina Timková.

Podanie žiadosti je zavŕšením päťročnej aktivity obce Kvakovce, ktorej nezisková organizácia Domaša invest získala z Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou príspevok na prípravu potrebných projektových dokumentácií. Spracovaná projektová dokumentácia a právoplatne vydané stavebné povolenia predurčujú projekt na okamžitú realizáciu. Jedným z kľúčových momentov bolo získanie súhlasných stanovísk od všetkých zainteresovaných strán, ktoré sa stali predmetom rokovaní medzi zástupcami samosprávy, vodohospodármi a lesníkmi. Keďže prednosta Okresného úradu v Stropkove Peter Harvan počas nášho rozhovoru viackrát zdôraznil, že si váži kusisko práce, ktorú starostovia obcí v okolí vodného diela Domaša vykonali, rozhodol sa do tohto dialógu aktívne zapojiť. Inšpiráciou pre neho bolo pracovné stretnutie so starostom Bžian Ladislavom Vrábeľom a Kvakoviec Radovanom Kapraľom, ktorí mu predstavili ich víziu. „Turistický ruch na Domaši má potenciál a perspektívu aj vďaka starostom, ktorí podobným projektom venovali a venujú veľa energie. Nenáročná trasa, navyše v príjemnom lesnom prostredí s nádhernými výhľadmi, dokáže vytiahnuť na bicykel celé rodiny. Keďže potenciál cykloturizmu vnímam v širších súvislostiach, ideálne by bolo pokračovať v budovaní cyklochodníka v smere na Lomné – Breznicu – Stropkov – Svidník, lebo keď vidím ako cyklistov obiehajú kamióny, tuhne mi krv v žilách,“ zdôraznil prednosta Okresného úradu v Stropkove Peter Harvan.

Chodník pre peších je naplánovaný priamo z obce Kvakovce do rekreačnej oblasti Domaša Dobrá s odbočkou k lyžiarskemu vleku, a to z dôvodu potenciálneho prepojenia Domaše so Slanskými vrchmi, následne bude pokračovať od hotela Garden z Dobrej na Tíšavu. V rámci trasy môže cyklista využiť návštevu vyhliadkového bodu na vrchu Bučky, jej súčasťou budú tiež odbočky k vodnej hladine, či kostolíku na Trepci, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, ale aj odpočívadlá. Premávať by mal po ňom aj turistický vláčik, ktorý samospráva plánuje zakúpiť. Plánovaná dĺžka chodníka je niečo vyše 12,5 kilometra. „Cyklochodník bude mať parametre komunikácie s asfaltovým povrchom so šírkou 4,5 metra s tým, že by mal zniesť aj záťaž ťažkých vozidiel, pretože prechádza cez les a lesníci musia dodržiavať lesohospodárske plány,“ vysvetľoval starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Posledné dve letné sezóny ukázali, že verejnosť si na Domašu dokáže nájsť cestu. Udržať tento trend si však bude žiadať ďalšie investície. Počas nedávneho stretnutia ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej so zástupcami samosprávy na Mestskom úrade v Humennom zdôraznila, že podpora cestovného ruchu v destináciách s prírodným a kultúrnym dedičstvom bude mať v prioritách ministerstva pevné miesto. „Bolo by bláznovstvom nepodporovať projekty, ktoré môžu priniesť zamestnanosť a zvýšiť kvalitu života v konkrétnom regióne. Domaša má potenciál aj v rámci zmien klímy. Miesta s vodou budú totiž veľkým lákadlom pre oddych,“ doplnil ministerku štátny tajomník Dušan Velič.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!