Brežinky pokrstili na matičných a obecných slávnostiach v Cabove CD

redakcia@vranovske.sk
Autor

K ľudovým tradíciám už od nepamäti patrí dobrá hudba, spev, tanec či chutné jedlo. Nie je to inak ani na Hornom Zemplíne. V malej obci Cabov sa konali matičné a obecné slávnosti venované práve ľudovým  tradíciám.

Podujatie začalo na samé poludnie slávnostným príhovorom vedúceho OP MS Vranov nad Topľou Miroslava Gešpera, ktorý všetkých prítomných privítal a zároveň odštartoval súťaž vo varení guľášu, ktorá bola súčasťou tohto podujatia.

Hymna SR zaznela v podaní dychovej hudby Orchestra vychodňarov pôsobiacej pri MO MS Nižný Hrabovec. K prítomným sa prihovoril aj starosta obce Cabov Viliam Popaďak a predseda MS Marián Gešper.

Domáci folklórny súbor Brežinky zanôtil prvé piesne. Pri tejto príležitosti FS Brežinky z Cabova slávnostne pokrstil svoje debutové CD a bolo to práve brezovými listami. Do maratónu ľudovej piesne sa pripojili aj FS Bukovina, Konopianka, Kazarinka, Tovarňanka, Vederko, Soľanské nevesty, Sačurovské nevesty, Porubianka, Juskovčanky a Bančan, ktorý sa datuje ako najstaršie fungujúcim matičným kolektívom vo vranovskom regióne. Hosťom bol aj FS Porubľanka z Ruskej Poruby.

V závere odborná porota vyhodnotila súťaž vo varení guľášu a zhodla sa na víťazoch. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Porubľania z MO MS Ruská Poruba. Ani ostatní súťažiaci neobišli naprázdno, odniesli si ceny od Matice slovenskej a obce.

Je potrebné vyzdvihnúť ukážkovú spoluprácu medzi organizátormi a obcou, MO MS Cabov, MO MS Hencovce a OP MS Vranov nad Topľou, ktorí zorganizovali toto podujatie. Treba poďakovať všetkým účinkujúcim v programe, súťažným družstvám za účasť a finančnej podpore MS a obce.

Podujatie tohto charakteru je významné tým, že je to jediná prehliadka matičných folklórnych telies vo vranovskom regióne, ktorých počet sa rozrástol na pätnásť, či už sú kolektívnymi členmi, alebo pôsobia pri miestnych odboroch a hrdo reprezentujú Maticu slovenskú nielen doma, ale aj v zahraničí.

Autor: Mgr. Jana Gešperová

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!