Znesie uloženie dlažby na letnom kúpalisku reprezentatívne kritéria?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Podmienkou pre tohtoročné otvorenie letného kúpaliska bolo vykonanie stavebných úprav, na ktoré upozornil technik BOZP. Mesto Vranov nad Topľou investovalo 12 000 eur. Pohľad na súčasný stav necháva priestor na polemiku.

Stavebné úpravy na vranovskom letnom kúpalisku okomentovala verejnosť dovolenkovým termínom „last minute“. Radnici bola oficiálna požiadavka od správcu kúpaliska – spoločnosti REPY, s.r.o. doručená 23. mája. Mesto hlásilo zrealizovanie hlavných stavebných prác 6. júla. „Zrealizované boli hlavné stavebné práce potrebné na spustenie sezóny letného kúpaliska. Jedná sa o pripojenie vaničky detských bazénov k podlahe, upravené bolo podložie pod betónovou dlažbou do výšky dlažby okolo veľkého a detského bazéna, vymenená a osadená dlažba medzi odtokom vody – prepadom a dlažbou okolo veľkého a malého bazéna a zabezpečená bola prečerpávajúca stanica bleskozvodom,“ vymenovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Radnica zároveň dovysvetlila, že mesto zabezpečilo najnutnejšie opravy z pohľadu rozsahu prác a taktiež z pohľadu finančného pri časovej tiesni. Stavebné práce boli prerokované na júnovom pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v rámci rokovania mestskej rady a pozvaní boli všetci poslanci MsZ. „Na tomto stretnutí prevádzkovateľ deklaroval spustenie letného kúpaliska. Do spomínaných stavebných prác zo svojho rozpočtu mesto vyčlenilo 12 000 eur. Ostatné drobné opravy tak, ako po minulé roky, jedná sa napríklad o opravu priestupov vody, má podľa dohody zabezpečiť nájomca,“ dodala E. Fedorňáková.


Nech je za toto riešenie zodpovedný ktokoľvek, reprezentatívne to nevyzerá. FOTO: Imrich Makó.

Pohľad na dlažbu, ktorá bola opravená v troch radoch od bazéna, vyvoláva polemiku. Jej uloženie by parametrami vodováhy neprešlo. Konateľ spoločnosti REPY, s.r.o. Ľuboslav Ondrej zároveň upozornil na zvolené technické riešenie pri priepustoch vody. „Zo zmluvy jasne vyplýva – nájomca je povinný udržiavať nebytový priestor – letné kúpalisko v stave spôsobilom na riadne užívanie. Náklady spojené s obvyklým udržiavaním a náklady na drobné opravy v areáli letného kúpaliska znáša nájomca,“ oponuje mesto.

Vranovská samospráva rovnako deklarovala, že spolupráca jej problém nerobí. „Chcem zdôrazniť, že mesto bolo vždy ústretové a snažilo sa prevádzkovateľovi vyjsť v ústrety a byť nápomocné pri sprevádzkovaní kúpaliska. Na základe požiadavky správcu bol v minulom roku a aj v tomto roku pokosený areál letného kúpaliska,  preplatené kontroly technológie bazénov, či zapojenie čerpadiel, oprava dávkovača zariadenia soli a pod.,“ pripomenula E. Fedorňáková.


Deťom stačí na potknutie sa aj rovnejší terén… FOTO: Imrich Makó.

Avizovaným predpokladaným termínom spustenia prevádzky letného kúpaliska bol 15. júl. Mesto Vranov nad Topľou ešte v sobotu vydalo nekompromisné stanovisko. „Do dnešného dňa, ktorý bol správcom označený ako pravdepodobne otvárací, neboli vykonané žiadne práce, ktoré by nasvedčovali k jeho spusteniu. Z tohto dôvodu bude na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva prehodnotená zmluva so správcom letného kúpaliska a zároveň bude poslancom zastupiteľstva predložený materiál s možnosťami ďalšieho fungovania/správy mestského kúpaliska v našom meste,“ citujeme z mestského webu.

Na situáciu reagovali aj poslanci mestského zastupiteľstva. Primátorovi Jánovi Raganovi adresovali žiadosť o zvolanie zasadnutia MsZ. Na základe rokovacieho poriadku je povinný ho zvolať do 15 dní od doručenia žiadosti. Hlavným bodom je vypovedania zmluvy firme REPY s.r.o. „Mimoriadne zasadnutie žiadame zvolať z dôvodu nedbanlivého zaobchádzania s mestským majetkom – kúpaliskom – firmou REPY, s.r.o., ktorej navrhujeme vypovedať zmluvu,“ píšu poslanci vo svojej žiadosti.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!