Žilinská univerzita pomôže PSK zlepšiť stav ciest a mostov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prešovským samosprávny kraj podpísal memorandum so Žilinskou univerzitou v Žiline v oblasti dopravy. Spolupráca má priniesť prepojenie vedeckých poznatkov s praxou.

Zlepšiť stav ciest a mostov v Prešovskom kraji. To je hlavným cieľom spolupráce medzi Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Svoj zámer spečatili podpisom Memoranda o spolupráci na pôde prešovskej župy.

Obe strany sa memorandom zaviazali, že budú spolupracovať pri vypracovaní a hodnotení diagnostiky ciest a mostov II. a III. triedy v PSK. A to za účelom efektívneho spravovania, údržby a plánovania nových investícií.

Ako uviedol predseda PSK Milan Majerský, v rámci mostného programu uvažuje kraj s rekonštrukciou až 50 mostov ročne. „Zámerom je, aby sme v tomto roku odstránili havarijný stavebno-technický stav mostov a za päť rokov sa mohli dopracovať k tomu, že v Prešovskom kraji nebudeme mať už mosty vo veľmi zlom stave. Pevne verím, že moderné diagnostické metódy a nástroje, ktoré využíva Stavebná fakulta Žilinskej univerzity, nám budú v tejto problematike veľkým prínosom. Ide o silného partnera, ktorý nám môže byť veľmi nápomocný svojim know-how,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Ponuka univerzity smeruje predovšetkým do spolupráce v oblasti diagnostiky ciest a mostov, do oblasti aplikácie nových ekologicky udržateľných materiálov a postupov, do oblasti správy a údržby budov, plánovania dopravnej infraštruktúry, či do tvorby a rozvoja digitalizácie cestnej siete s cieľom zvýšenia bezpečnosti dopravy a efektívneho spravovania a prevádzky cestnej siete. „Na našej fakulte pôsobia odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výskumu inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb. Ich aktivity pri transfere najnovších poznatkov vedy a výskumu môžu prispieť k rozvoju cestnej infraštruktúry a cestného hospodárstva v Prešovskom samosprávnom kraji,“  uviedol dekan Stavebnej fakulty UNIZA Marián Drusa.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!