V Hornozemplínskej knižnici sa stretli najlepší autori komiksov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Jubilejný 10. ročník súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu sa uskutočnil 22. novembra 2022 v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.

Odborný komiksový seminár viedol už tradične Peter Karpinský, ktorý žiakom vysvetlil, ako tvoriť komiks, z pohľadu literárneho, ale aj výtvarného. Spisovateľ zároveň zhodnotil súťažné práce z roku 2022, vyzdvihol kreativitu a rôznorodosť prác a odmenil výhercov.

Do súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu sa zapojilo 160 žiakov, 146 komiksových prác sa hodnotilo v dvoch kategóriách (I. kategória 9 – 12 rokov, II. kategória 13 – 18 rokov). V tomto ročníku sa zapojilo o 36 žiakov s 33 prácami viac ako v minulom roku 2021. V tejto celoslovenskej súťaži bolo zapojených spolu 14 škôl aj mimo vranovského regiónu: Spojená škola Vrútky, Kysucká knižnica Čadca, Spojená škola D. Tatarku Poprad, Okresná knižnica Bardejov, Cirkevná spojená škola – ZŠ Svätej rodiny Sečovce, ZŠ v Kračúnovciach a ZŠ Májové námestie Prešov. Z vranovského regiónu sa zapojilo 6 škôl: ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, ZŠ Kukučínova, ZŠ Sídlisko II a Stredná odborná škola A. Dubčeka.

Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, a veríme, že nasledujúci ročník prinesie nové techniky kreslenia a tvorby z dielne našich študentov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Vranovské knihodni.

VÍŤAZI SÚŤAŽE  „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“ 2022

I. kategória

1. miesto

Lenka Pšeničňaková – ZŠ Juh Vranov nad Topľou

2. miesto

Nela Holodová – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov)

Ella Haľková – ZŠ Kračúnovce

3. miesto

Adam Titko – ZŠ Juh Vranov nad Topľou

Čestné uznanie

Sofia Markovičová – Spojená škola M. R. Štefánika – Vrútky

Lenka Najdeková – Kysucká knižnica Čadca

Kristína Tiňová – ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou

Jozef Chovanec – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov)

Nela Juročková – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov) Okresná knižnica – Bardejov

Michaela Briľaková – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov) Okresná knižnica – Bardejov

Eliška Irrgangová – Cirkevná spojená škola – ZŠ Svätej rodiny Sečovce

Sára Nguyen – ZŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

Nina Sokolová – ZŠ Kračúnovce

Martin Mašlej – ZŠ Kračúnovce

Nina Podolská – ZŠ Lúčna

Tamara Zelená – ZŠ Lúčna

Natália Ivanová – ZŠ Lúčna

Mikuláš Béreš – ZŠ Lúčna

Klára Jakubčinová – ZŠ Bernolákova

Liana Kukurucová – ZŠ Bernolákova

I. kategória

2. miesto

Timea Pavličková – Spojená škola D. Tatarku Poprad

Natália Keblešová – ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou

2. miesto

Vanesa Danková – ZŠ Juh Vranov nad Topľou

Simona Maťašová – ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou

3. miesto

Marián Kopčo – ZŠ Juh Vranov nad Topľou

Tamara Doľacká – ZŠ Juh Vranov nad Topľou

Alžbeta Michaličková + Zuzana Klimeková – Kysucká knižnica Čadca

Čestné uznanie

Liliana Tóthová – Kysucká knižnica Čadca

Marko Antony – SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou

Christián Dzvoník – SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou

Soňa Marcinová – ZŠ Sídlisko Májové námestie 1 Prešov

Lo Hong Ha – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou

Martina Nováková – ZŠ Bernolákova

Lívia Peštová – ZŠ Bernolákova

Redakciu informovala Viera Zálepová z Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!