Zamestnancom Team ENERGO už pomáha aj odborový predák z OZ KOVO

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Situácia v tepelnom hospodárstve vo Vranove nad Topľou je naďalej zložitá. Otvorenou témou ostáva osud zamestnancov Team ENERGO SK, s.r.o. Niektorí už výpoveď zamestnávateľovi doručili, ostatní to vylúčiť nevedia. O ďalšom postupe v tejto súvislosti rokovali s odborovým predákom z OZ KOVO Jozefom Balicom.

Tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou má v správe spoločnosť Team ENERGO SK, s.r.o. Prvé informácie o tom, že firma neplatí za dodávaný plynu začali na verejnosť prenikať v júni tohto roka. Postupne sa na to nabalili aj záväzky voči ostatným dodávateľom a nakoniec pribudli nevyplatené mzdy zamestnancom. Zatiaľ za mesiac máj.

Hoci zamestnanci Team ENERGO SK, s.r.o. nie sú členmi OZ KOVO, odborárska organizácia im žiadosť o pomoc pri riešení súčasného stavu neodmietla. S pracovníkmi sa stretol odborový predák Jozef Balica. Ako uviedol, nevyplatené mzdy sú vždy nepríjemnou situáciou nielen pre zamestnancov, ale aj pre ich rodiny. „Okrem toho tu boli naplnené znaky pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy, pretože výplaty už mali dostať a nedostali ich. V tejto zložitej situácii hľadajú zamestnanci aj možnosti okamžitého zrušenia pracovného pomeru, na čo majú právo, ale rozhodnutie je na nich,“ reagoval Jozef Balica.


Vranovská verejnosť sleduje situáciu okolo spoločnosti Team ENERGO SK s.r.o., ktorá má v meste v správe 26 kotolní, veľmi pozorne. 

Napriek tomu, že ide o pracovno-právny vzťah zamestnancov so súkromnou spoločnosťou, J. Balica očakáva väčšiu iniciatívu aj od miestnej samosprávy. „Osobne by som chcel vyzvať, aby sa do riešenia prípadu zaangažoval aj primátor mesta Vranov nad Topľou, pretože by mu nemalo byť jedno v akých podmienkach zamestnanci pracujú a pracovať chcú. Pracovať však bez zaslúženej mzdy sa nedá,“ dodal J. Balica.


Prednosta Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrich Kónya potvrdil, že mesto už kontaktovalo advokátsku kanceláriu. 

Situácia v tepelnom hospodárstve sa stala predmetom ostatného rokovania Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou. Primátor Ján Ragan opätovne potvrdil, že mesto kontaktoval dodávateľ plynu s upozornením, že v prípade neuhradenia záväzkov dôjde k pozastaveniu dodávky média. Zatiaľ posledným termínom bol 14. júl. Aj v kontexte ďalších znepokojivých informácií prijali poslanci uznesenie, ktorým požiadali primátora, aby hľadal právne riešenie ukončenia zmluvného vzťahu s Team ENERGO SK, s.r.o. „Mesto oslovilo advokátsku kanceláriu, ktorá ho bude zastupovať, ak by došlo k vypovedaniu zmluvy, pretože vypovedanie musí byť adekvátne pripravené a riadne zdôvodnené. V ďalšom kroku prevezme správu tepelného hospodárstva mesto alebo niekoho externe osloví s tým, že súťaž na nového správcu by mohla byť vyhlásená budúci rok,“ uviedol prednosta Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrich Kónya.

Zopakujeme, že primátor J. Ragan absolvoval v ostatných dňoch sériu rokovaní s Ministerstvom hospodárstva SR, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, aj so Slovenským zväzom dodávateľov tepla s cieľom pripraviť kompletné zázemie pre situáciu, kedy by radnica musela naozaj prevziať správu tepelného hospodárstva opäť do vlastných rúk. „Aj dnes pán primátor rokuje s dodávateľom plynu,“ doplnil I. Kónya.

 

Mohlo by Vás zaujímať

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!