Vedenie ObFZ Vranov volili delegáti on line, predsedom ostáva P. Goga

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Na čele Oblastného futbalového zväzu vo Vranove nad Topľou bude stáť ako predseda opäť Peter Goga. Tohtoročná volebná konferencia sa uskutočnila on line. Pozitívnou správou pre kluby je, že sa môžu uchádzať o finančné prostriedky z grantu „EURÁ z EURA“.

Súčasná epidemiologická situácia postavila výzvu aj pred funkcionársku futbalovú obec. V termíne, kedy bola naplánovaná aj volebné konferencia Oblastného futbalového zväzu vo Vranove nad Topľou, nebolo ju možné zorganizovať prezenčne. Respektíve fyzicky sa jej mohlo zúčastniť iba desať osôb, pričom len v prípade vranovských pomerov presahoval zoznam delegátov s právom hlasovať a ďalších hostí tridsiatku funkcionárov. Z toho dôvodu prišlo zo Slovenského futbalového zväzu usmernenie, aby sa volebné konferencie konali on line s využitým systému SPORTNET.

Vo vranovskom okrese prebiehali voľby od 3. do 6. decembra. „Pôvodne sme uvažovali, že by sa voľby konali iba v jeden deň, no do úvahy sme brali aj fakt, že sa bavíme o amatérskom futbale. Niektorí funkcionári dochádzajú za prácou mimo región a nemusia tam mať prístup k technike, preto sme chceli vyjsť v ústrety všetkým. Sme radi, že nakoniec hlasovalo až 21 z 22 delegátov s právom hlasovať,“ uviedol sekretár Oblastného futbalového zväzu vo Vranov nad Topľou Miroslav Kužma.

Pozitívnou správou pre amatérske kluby je schválenie projektu „EURÁ z EURA“. Výkonný výbor SFZ ho svojím uznesením schválil s celkovou alokáciou finančných prostriedkov vo výške 2 550 000 eur, ktoré Slovensko získalo za postup na ME 2000.

O podporu sa môžu uchádzať napr. amatérske futbalové kluby, obce, ale aj iné subjekty, ktoré majú futbalovú infraštruktúru vo vlastníctve, nájme, alebo majú iné právo jej užívania. Žiadatelia môžu byť zaradení medzi uchádzačov pod podmienkou, že majú v súťažiach SFZ, RFZ alebo ObFZ minimálne jedno mládežnícke družstvo v aktuálnej sezóne 2021/2022. Výška finančnej podpory na jeden projekt je od 10 000 eur do 50 000 eur.

V rámci projektu sa podporia subjekty z celého Slovenska s tým, že sa osvedčila aplikácia regionálneho princípu pri prerozdelení celkovej alokácie. V prípade Východoslovenského futbalového zväzu si kluby z celkovej sumy prerozdelia 30 percent, čo činí 765 000 eur. „Uchádzači môžu využiť finančný príspevok na dobudovanie infraštruktúry, kde patrí renovácia šatní, obnova štadiónov a hracích plôch, vrátane inštalácie zavlažovacích systémov, či modernizácia ďalšieho športového zázemia ako sú sociálne priestory, regenerácia, alebo posilňovňa. Finančné prostriedky však nie je možné využiť na materiálne vybavenie, ako napr. lopty a dresy, plus treba dodať, že spoluúčasť žiadateľov je 25%,“ vysvetlil M. Kužma.

Uzávierka podávania žiadosti prostredníctvom formuláru cez sfz.e-grant.sk je do 10. januára 2021.

Výsledky Volebnej konferencie ObFZ Vranov nad Topľou 

Predseda ObFZ Vranov nad Topľou

Peter Goga

Výkonný výbor ObFZ Vranov nad Topľou

Peter Goga, PaedDr. Ján Karol, Ing. Štefan Paľko, Mgr. Pavol Bančanský, Jozef Mudroň, Michal Katin, Peter Sukovský

Riadna konferencia ObFZ Vranov nad Topľou

Mgr. Ján Karol, Pavol Katriňák, Ján Žolna, Dušan Bartko, Ján Kopec, Marek Tomáš, Ladislav Sabo, Ing. Milan Kmec

Delegát Riadnej konferencie SFZ za ObFZ Vranov nad Topľou

Peter Goga

Delegáti Riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Vranov nad Topľou

Peter Goga, Jozef Pohlod, Mgr. Pavol Bančanský

Predseda Disciplinárnej komisie ObFZ Vranov nad Topľou

Ing. Ladislav Melega

Predseda Revíznej komisie ObFZ Vranov nad Topľou

Ing. Ján Begala

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Vranov nad Topľou

Jaroslav Svetlík

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!