V knižnici vyhodnotili Šalianskeho Maťka

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej vo štvrtok, 18. januára 2018. Súťaž vznikla v roku 1991 na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského a odvtedy sa vyprofilovala na významnú a celoslovensky populárnu súťaž v prednese slovenských povestí. Šaliansky Maťko má významnú úlohu v poznávaní národnej histórie a kultúry a budovaní pozitívneho vzťahu dieťaťa k národným tradíciám a zvykom. Pomáha rozvíjať tvorivé schopnosti dieťaťa, poznávať slovenskú literárnu tvorbu a budovať umelecké a estetické cítenie.

Regionálnemu kolu predchádzali školské kolá, ktoré si jednotlivé základné školy a osemročné gymnáziá organizovali individuálne. Žiaci, ktorí uspeli v školských kolách, postúpili do regionálneho kola, kde súťažili v troch kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať v Prešove do 23.2.2018.

Na regionálnom kole sa v tomto roku zúčastnilo spolu 35 žiakov zo 17 škôl vranovského regiónu: ZŠ Lúčna, ZŠ Bernolákova, ZŠ Sídl. Juh, ZŠ Hanušovce, ZŠ Holčíkovce, CSŠ Vranov nad Topľou, ZŠ Sečovská Polianka, ZŠ Zámutov, ZŠ Sídlisko II., ZŠ Sedliská, ZŠ Tovarné, ZŠ Banské, ZŠ Čaklov, ZŠ Jastrabie, ZŠ Slovenská Kajňa, ZŠ Bystré, ZŠ Sačurov.

Úroveň umeleckého prednesu hodnotili odborné poroty:
1. kategória – Mgr. Martina Jurčová, Mgr. Beáta Ocilková, Mgr. Lívia Godová, Mgr. Miroslav Gešper
2. kategória – PaedDr. Marianna Lapčáková, Mgr. Marianna Majzlíková, Mgr. Alžbeta Madejová
3. kategória – PhDr. Valéria Juríčková, PhD., Mgr. Renáta Mikčová, Mgr. Katarína Gajdošová

Porota sa zhodla v konštatovaní, že tohtoročného regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnili talentované deti, ktorým sa svojím prednesom podarilo navodiť príjemnú umeleckú atmosféru. Ocenili výbery textov, adekvátne používanú mimiku a gestikuláciu, vhodne použité výrazové prostriedky, jazykový prejav a úroveň interpretácie a sebaprezentovania. Vyjadrili sa, že zo súťaže si odnášajú kvalitný umelecký zážitok a všetkým súťažiacim prajú veľa krásnych a tvorivých chvíľ pri práci s literatúrou a umeleckým textom.

Príjemnú ľudovú atmosféru navodili aj členovia DFS Ďatelinka pri ZŠ Lúčna pod vedením Mgr. Jany Budaiovej, ktorým patrí veľké poďakovanie.

Vďaka patrí aj všetkým pedagógom, ktorí u detí pestujú vzťah k literatúre, podporujú ich v tvorivosti a pomáhajú im zdokonaľovať svoje jazykové a recitačné schopnosti. Na tohtoročnej súťaži sa ukázalo, že všetok čas, ktorí im venujú, prináša zaslúžené ovocie.

Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí obsadili prvé miesta. Za jednotlivé kategórie boli ocenení:
1. kategória:

1. miesto – Tamara Kolesárová (ZŠ Sídl. II.), 2. miesto – Lívia Némethová (ZŠ Sedliská), 3. miesto – Ela Fecenková (ZŠ Tovarné); Kristián Žiga (ZŠ Bernolákova).
Cena diváka – Zuzana Bobíková (ZŠ Sečovská Polianka)
Cena za výber regionálnej povesti – Sára Uchaľová (ZŠ Banské); Zuzana Zolotová (ZŠ Sídl. Juh)
2. kategória:
1. miesto – Mariana Štefanovová (ZŠ Bernolákova), 2. miesto – Katarína Kačerová (ZŠ Sídl. II.); Anita Illéšová (ZŠ Lúčna), 3. miesto – Bianka Peterová (ZŠ Hanušovce); Alexandra Dudášová (ZŠ Tovarné).
Cena diváka – Mariana Štefanovová (ZŠ Bernolákova)
3. kategória:
1. miesto – Daniela Dančová (ZŠ Sídl. Juh), 2. miesto – António Pulko (ZŠ Sečovská Polianka), 3. miesto – Anežka Tatárová (ZŠ Sídl. II.); Zuzana Kovalská (ZŠ Bernolákova).
Cena diváka – Kristína Krajňáková (CSŠ Vranov nad Topľou)

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.

Mgr. Katarína Gajdošová, HK

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!