Šaliansky Maťko 2019

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala vo štvrtok 24. januára regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej. Súťaž vznikla v roku 1991 na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského a odvtedy sa vyprofilovala na významnú a celoslovensky populárnu súťaž v prednese slovenských povestí. Šaliansky Maťko má významnú úlohu v poznávaní národnej histórie a kultúry a budovaní pozitívneho vzťahu dieťaťa k národným tradíciám a zvykom. Pomáha rozvíjať tvorivé schopnosti dieťaťa, poznávať slovenskú literárnu tvorbu a budovať umelecké a estetické cítenie.
Regionálnemu kolu predchádzali školské kolá, ktoré si jednotlivé základné školy a osemročné gymnáziá organizovali individuálne. Žiaci, ktorí uspeli v školských kolách, postúpili do regionálneho kola, kde súťažili v troch kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať v Prešove do 27.2.2019.
Na regionálnom kole sa v tomto roku zúčastnilo spolu 35 žiakov z 15 škôl vranovského regiónu: ZŠ Lúčna, ZŠ Bernolákova, ZŠ Bystré, ZŠ Juh, CSŠ Vranov, ZŠ Sídlisko II., ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Sečovská Polianka, ZŠ Slovenská Kajňa, ZŠ Štúrova Hanušovce, ZŠ Žalobín, ZŠ Továrne, ZŠ Kukučínova, ZŠ Sačurov, ZŠ Holčíkovce.
Úroveň umeleckého prednesu hodnotili odborné poroty:
1. kategória – PaedDr. Marianna Lapčáková, Mgr. Renáta Mikčová, Mgr. Anastázia Sabolová, Mgr. Marianna Majzlíková.
2. kategória – Mgr. Martina Jurčová, Mgr. Lívia Godová, Mgr. Miroslav Gešper
3. kategória – Mgr. Peter Novák, Mgr. Alžbeta Madejová, Andrea Maďarová
Porota sa zhodla v konštatovaní, že tohtoročného regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnili talentované deti, ktorým sa svojím prednesom podarilo navodiť príjemnú umeleckú atmosféru. Vyjadrili sa, že zo súťaže si odnášajú kvalitný umelecký zážitok a všetkým súťažiacim prajú veľa krásnych a tvorivých chvíľ pri práci s literatúrou a umeleckým textom.
Vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí u detí pestujú vzťah k literatúre, podporujú ich v tvorivosti a pomáhajú im zdokonaľovať svoje jazykové a recitačné schopnosti.
Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriách obsadili prvé miesta. V jednotlivých kategóriách boli ocenení títo žiaci:
1. kategória:
1. miesto: Lenka Pšeničňaková (ZŠ Juh), 2. miesto: Tamara Traciková (ZŠ Holčíkovce), 3. miesto: Viliam Peter Jonek (ZŠ Žalobín), Terézia Anna Semanová (ZŠ Štúrova Hanušovce).
2. kategória: 1. miesto: Viktória Karjansk (ZŠ Juh), 2. miesto: Katarína Kačerová (ZŠ Sídl. II.), 3. miesto: Lívia Némethová (ZŠ Sedliská), Zuzana Bobíková (ZŠ Sečovská Polianka).
3. kategória: 1. miesto: Daniela Dančová (ZŠ Juh), 2. miesto Alexandra Dudášová (ZŠ Továrne), 3. miesto: Tamara Jacková (ZŠ Bernolákova).
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.
Za zapožičanie krojov na podujatie pre pracovníčky knižnice ďakujeme obci Hencovce.
Mgr. Katarína Gajdošová, HK

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!