Nech nás knihy spájajú: Hornozemplínska knižnica nakúpila 1 726 kníh

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hlavnou prioritou Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, aj v súčasnej mimoriadnej dobe, zostáva získavanie finančných prostriedkov na zabezpečenie obnovy fondu kníh a jeho sprístupňovanie verejnosti. Pre aktuálnosť knižničného fondu je nevyhnutné jeho priebežné a  systematické doplňovanie novými aktuálnymi  titulmi.

V roku 2020 bola knižnica úspešná v realizácii projektu Nech nás knihy spájajú“, určenom na nákup kníh pre čitateľov knižnice. Tento projekt  bol  finančne podporený Fondom na podporu umenia vo výške 20-tisíc eur. Akvizícia prebiehala v roku 2020 a 2021, týkala sa rôznych žánrových oblastí, odvíjala sa od ponuky vydavateľstiev aj od požiadaviek čitateľov.

Nákupom nových kníh sme aktualizovali a doplnili beletriu (krásnu literatúru, poéziu, romány, svetovú klasiku), detskú beletriu (rozprávky, príbehy, básne, komiksy, leporelá), literatúru pre mládež (romány, poéziu aj príbehy s fantazijnou, mysterióznou a dobrodružnou tematikou). Tiež sme aktualizovali náučnú literatúru pre deti (encyklopédie, atlasy, príručky, detskú históriu, oblasť vedy, prírody, zvierat, interaktívne knihy, dvojjazyčné tituly a knihy na rozvoj tvorivosti a fantázie u detí) a v neposlednom rade aj širokospektrálnu odbornú literatúru pre dospelých.

Knižničný fond bol celkovo obohatený o 1 726 nových kníh. Dospelým čitateľom sme kúpili 1 228 kníh  a deťom 498 noviniek. Hornozemplínska knižnica sa týmto snaží aktívne pozdvihnúť úroveň čítania, vzdelávania a poznania aj prostredníctvom nákupov nových knižných titulov. Projekt podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.

Jana Dzurovčinová
HK Vranov nad Topľou

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!