Košická župa začala rekonštruovať cestu medzi Herľanmi a Banským

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FOTO: COLAS Slovakia, a.s.

Košický samosprávny kraj spustil rekonštrukciu 6-kilometrového úseku cesty II/576 z Herlian smerom na Banské. Projekt za viac ako 3,3 milióna eur realizuje COLAS Slovakia, a.s.

Na úseku od križovatky Herľany smerom na Banské zrekonštruuje župa nielen cestu, ale aj most, ktorý je momentálne pre havarijný stav uzatvorený a nahradilo ho dočasné premostenie. Nosná konštrukcia je navrhnutá z montovaných dielcov oceľového vlnitého plechu a oceľového modulárneho systému.

V pláne je rozšírenie vozovky, doplnenie bezpečnostných zariadení i dopravného značenia či výstavba autobusovej zastávky v Herľanoch s priechodom pre peších s bezbezbariérovou úpravou. Rekonštrukciou prejde aj 13 cestných priepustov, ktoré budú obnovené a sfunkčnené. Dodávateľ upraví betónové čelá priepustov, vybuduje vtokové jamy, priepusty predĺži a prečistí. Na úseku tiež pribudne meteostanica.

„Ide o náročnú rekonštrukciu, ktorú sme na župe pripravovali dlho aj vzhľadom na to, že sme na ňu žiadali financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Táto cesta je súčasťou investície, ktorú sme rozdelili do dvoch etáp. Prvá etapa zahŕňa rekonštrukciu cesty II. triedy od hranice okresov Košice-okolie a Vranov nad Topľou až za križovatku s cestou III. triedy v obci Herľany. Súčasťou rekonštrukcie cesty bude okrem iného i oprava mosta medzi Herľanmi a Banským,,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Rekonštrukcia cesty II/576 bude realizovaná za plnej premávky. Cestári budú pracovať po poloviciach, doprava tak bude vedená v jednom jazdnom pruhu. Podľa zmluvy s dodávateľom by mala byť stavba ukončená na jar 2023. Župa v súčasnosti finalizuje aj verejné obstarávanie na dodávateľa II. etapy rekonštrukcie úseku Bohdanovce – Herľany za viac ako 7 miliónov eur.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!