FS Vranovčan odohrá Z-B-O † H-O-M na podporu ukrajinských utečencov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Z-B-O † H-O-M. Silné to slovo vo viacerých významoch. Mnohokrát pozdrav, ale i pojem vyjadrujúci rôzne pocity, stavy. V mnohých životných situáciách ale bezradnosť, rozlúčka. Členovia FS Vranovčan predstupujú pred vás s posolstvom hlbokého rešpektu k tomu najcennejšiemu, čo máme. K ľudskému životu,“ týmito slovami predstavoval folklórny súbor Vranovčan v roku 2016 nové folklórne tanečné divadlo s názvom ZBOHOM. Po takmer piatich rokoch od premiéry odohrá ďalšiu reprízu ako benefičné predstavenie na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Už v spomínanom roku 2016 sme vo Vranovských NOVINKÁCH napísali… Umelecký vedúci, choreograf a režisér FS Vranovčan Peter Kocák sa snaží vo svojich dielach pracovať s hlbším posolstvom. Keď v roku 2013 vypukol konflikt na Ukrajine, nemohlo ho to nechať chladným. Zábery z kyjevského Majdanu, či tvrdé boje v Donecku, ktoré fatálne poznačili aj životy civilistov, čo v modernej Európe bolo dovtedy nepredstaviteľné, ho zasiahli natoľko, že sa rozhodol reagovať umeleckou výpoveďou. „Ukrajina je náš bezprostredný sused a zdalo sa mi to už príliš blízko. Nikto z nás vtedy nevedel predpovedať, ako sa bude celý konflikt vyvíjať, ako zasiahne nás na Slovensku… Toto všetko boli veľmi silné impulzy, ktoré sme spracovali v osemminútovej choreografii Zbohom kamaraci. S príbehom lúčiacich sa dvoch kamarátov sme na krajskej prehliadke získali návrh na postup na celoštátnu súťaž choreografií folklórnych súborov,“ vysvetľoval Peter Kocák.

Táto téma ho však pohltila natoľko, že pokračoval v jej emotívnom rozpracovávaní v širších súvislostiach a o rok sa FS Vranovčan predstavil na prestížnej celoštátnej súťažnej prehliadke O Cenu Mikuláša Senka v Dubnici s uceleným programovým blokom, za ktorý mu odborná porota udelila honor víťaza a hlavnú cenu festivalu. Práve na týchto základoch vzniklo folklórne tanečné divadlo Zbohom.

Dnes je Ukrajina opäť v hlavnom centre diania. Osudy ľudí unikajúcich pred vojnou zasiahol Slovensko obrovskou vlnou solidarity. Organizujú sa zbierky humanitárnej pomoci, aktívne sa angažujú samosprávy, dobrovoľníci a počuť je aj umeleckú scénu! Situácia u našich východných susedov nenechala ľahostajných ani členov folklórneho súboru Vranovčan. Napriek tomu, že po pandémii koronavírusu majú za sebou pár prvých tréningov, neváhali a rozhodli sa odohrať reprízu folklórneho tanečného divadla ZBOHOM s tým, že výťažok venujú na pomoc utečenom z Ukrajiny. Sme veľmi smutní, kde sa svet dostal v 21. storočí. Svet, v ktorom Slovan útočí na Slovana. Kladieme si deň čo deň otázku: Muselo sa toto stať? Pozerať sa na uzimené, hladné a utrápené mamičky s deťmi, ktoré v strachu o svoj život utekajú pred nezmyselnou vojnou? To je na zaplakanie! Nie je nám preto ľahostajný ich osud a chceli by sme pomôcť. Cítime, že je našou ľudskou povinnosťou podať pomocnú ruku nevinným trpiacim ľuďom. Pridajte sa k nám svojou účasťou na predstavení alebo prostredníctvom dobrovoľnej zbierky. Ďakujeme,“ pozval P. Kocák.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!