FOTOGALÉRIA: Nová športová hala si prešla príbehom Mission: Impossible

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Nová športová hala vo Vranove nad Topľou je oficiálne k dispozícii pre verejnosť. Napriek tomu, že sa počas jej výstavby turbulentným spôsobom menili pomery na pracovnom a stavebnom trhu, dokončiť sa ju podarilo v predstihu.

Nová športová hala si už pred začatím výstavby prešla vlastným príbehom. Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou najskôr rozhodlo, že sa bude stavať na Kalinčiakovej ul., teda v lokalite, kde sú dnes plánované nájomné byty.

Druhou lokalitou bol areál letného kúpaliska s víziou komplexu s krytou plavárňou. S realizáciou sa uvažovalo po etapách v závislosti od externých a vlastných finančných prostriedkov. Neskôr bol dokonca na stole projekt s ideou zmeniť účel využitia dotácie. V prvej etape sa uvažovalo s krytou plavárňou s tým, že hala s vyššou dimenzovanou kapacitou by sa k nej pristavala neskôr.

Vo finále však padlo rozhodnutie umiestniť ju v areáli Základnej školy JUH. Keďže „nafukovačka“ dožívala, tento krok mal logiku. „Hala bude využívaná najmä na tréningy. Žiaci, či už tejto školy alebo zo susedných škôl, ju budú mať teda blízko. Keďže do našich mestských škôl chodí veľa detí z obcí, je dôležité povedať, že hala nebude slúžiť iba športovcom z nášho mesta, ale z celého okresu a regiónu,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Na výstavbu novej športovej haly získala radnica dotáciu od vlády SR vo výške 1 750 000 eur. Vychádzajúc zo schválenej štúdie bola predpokladaná cena za výstavbu vypočítaná na 2,7 mil. eur. Pre mesto bola táto suma privysoká, preto požiadalo projektantov o jej prehodnotenie a zníženie. Radnica vyhlásila verejné obstarávanie na 2,1 mil. eur s DPH. Nakoniec sa podarilo vysúťažiť sumu 2,34 mil. eur. Neskôr ešte bolo doschválených dvakrát po 60 000 eur na tribúnu a ďalšie vybavenie.

Ján Krišanda: Splnil sa mi celoživotný sen!

Informáciu, že vláda SR na svojom výjazdovom zasadnutí v Čani schválila na výstavbu športovej haly vo Vranove nad Topľou 1,75 mil. eur, oznámil vtedajší podpredseda rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu Ján Krišanda symbolickou fotografiou s predsedom Slovenského olympijského a športového výboru Antonom Siekelom, na ktorej si štrngli šampanským. K fotografii dopísal – Dobrá vec sa podarila! „Splnil sa mi celoživotný sen! Celý život robím v športe a keďže Vranov nad Topľou nemal multifunkčnú halu, som rád, že ju už má. Keď robíme súťaže v džude, zúčastňuje sa ich v priemere 500 – 600 detí. Vzhľadom k tomu, že som predsedom Slovenského zväzu džuda, každý chce prísť na podujatie aj k nám. Doteraz som vždy hovoril, že nemáme na to adekvátne priestory, ale dnes môžem povedať, že konečne môžu prísť športovať deti aj do Vranova nad Topľou,“ netajil radosť Ján Krišanda.


Ján Krišanda. FOTO: Imrich Makó.

Za okolností pred kovidovou pandémiou by proces výstavby prebiehal štandardným spôsobom bez exponovaných dobrodružstiev. V tomto prípade riaditeľ spoločnosti BETPRES, s.r.o. Roland Ďurko pripomenul, že v pozícii generálneho dodávateľa prijali cieľ dokončiť ju podľa zmluvných podmienok, od protokolárneho prebratia staveniska 16. marca 2021 do 10. decembra 2021, ako výzvu. „Doba, v akej sme halu stavali, bola mimoriadne náročná. Dosiahnuť zmluvný termín nám v istej chvíli prišlo ako mission impossible, ale nasadením všetkých kapacít a v spolupráci s ľuďmi z mesta sa to podarilo. Napriek tomu, že sme sa kvôli pandémii museli vysporiadať s deficitom ľudí, deficitom materiálu, či nárastu jeho cien, dielo sme dokonca odovzdali v predstihu 1. decembra,“ vysvetľoval riaditeľ BETPRES-u s.r.o. Roland Ďurko.


Riaditeľ spoločnosti BETPRES, s.r.o. Roland Ďurko odovzdáva symbolicky kľúč od športovej haly primátorovi mesta Jánovi Raganovi. FOTO Imrich Makó.

V BETPRES-e, s.r.o. považujú vranovskú športovú halu za jednu z najvýznamnejších stavieb v ich réžii v minulom roku. Pod tento honor sa však nepodpísala iba zložitá doba. Vrásky na čele totiž stavebným inžinierom vyrábal aj charakter geologického podložia. „Čo sa týka samotného zakladania stavby, museli sme sa vysporiadať s veľmi veľmi náročnými základovými pomermi. Dovolím si tvrdiť, že v rámci našej 28-ročnej histórie sme nezažili základové pomery, ako práve vo Vranove nad Topľou. Týka sa to hlavne tekutých pieskov, preto aj realizácia vŕtaných pilot, plus zakopávanie rôznych prečerpávacích a požiarnych nádrží, boli veľmi náročné,“ reagoval R. Ďurko.

V kontexte pomerov na trhu s dostupnosťou a cenovou explóziou stavebných materiálov spadol kameň zo srdca aj primátorovi J. Raganovi, ktorý sa pri tejto príležitosti poďakoval poslancom mestského zastupiteľstva za to, že dofinancovanie haly z vlastných prostriedkov mesta podporili bez prieťahov. „Aktuálne sme svedkami toho, ako ešte výraznejšie stúpajú ceny materiálov, pohonných hmôt a energií. Ak by sme chceli halu postaviť v tomto alebo v budúcom roku, bolo by to možno o milión eur viac,“ dodal J. Ragan.


Prítomnosť mladých športovcov a tanečníkov bola najlepšou možnou reklamou na to, že športová hala zívať prázdnotou nebude. FOTO: Imrich Makó.

Športová hala je špecifická rozdelením na dve časti – športovú s palubovkou, vrátane tribúny pre 300 sediacich divákov a ďalším zázemím, ktoré tvoria štyri samostatné šatne, miestnosť pre rozhodcov, hygienické zariadenia, sklad náradia, antidopingová, lekárska a technická miestnosť. Zaujímavo je riešená VIP zóna, ktorá má väčšinu konštrukcií priznaných a dodáva hale industriálny ráz. Pripomenieme, že hracia plocha má rozmery 40×20 metrov. Z technických parametrov spomenieme aj to, že osvetlenie je dimenzované na televízne prenosy. Prevádzkovať ju bude mesto Vranov nad Topľou. „Hala spĺňa atribúty aj pre medzinárodné športové podujatia. Vďaka jej parametrom sa nám podarilo posunúť šport v meste o level vyššie. K dispozícii bude nielen pre kluby, ale aj pre verejnosť, preto o jej vyťaženosť obavu nemám,“ dodal J. Ragan.

Neoddeliteľnou súčasťou infraštruktúry športových hál je parkovanie. Vo Vranove nad Topľou ho (zatiaľ) vyriešili záchytným parkoviskom v lokalite pri budúcej novej železničnej zastávke. „V budúcnosti sa nám možno podarí urobiť aj parkovacie miesta, ktoré budú bližšie k hale, čo je v štádiu rokovania s Prešovským samosprávnym krajom,“ načrtol ďalšie riešenie J. Ragan.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!