Program Tréneri v škole sa v ZŠ JUH ujal, deti pohyb a šport bavia

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Program Tréneri v škole si kladie za cieľ pritiahnuť k pohybu a športu čo najviac detí. Do projektu pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučera sa zapojila aj Základná škola JUH vo Vranove nad Topľou.

Mottom programu je „robíme veci, ktoré majú zmysel“. A viesť deti k rozvoju pohybovej kultúry a športu zmysel má. V prvej pilotnej fáze sa do tohto projektu zapojilo 110 základných škôl po celom Slovensku.

Deťom sa venujú vyškolení tréneri, v prípade ZŠ JUH Zuzana Krišandová a Michal Barna. Zároveň všetky školy dostali rôzne vybavenie a špecifické pomôcky. „Vďaka tomu, že sa deti stretnú s rôznymi pomôckami, vyskúšajú si aj viacero druhov športov, ktoré sa im snažíme i takouto formou priblížiť. Na druhej strane si treba uvedomiť, že sú to žiaci vo veku 6 – 7 rokov, preto ide najmä o to, aby ich pohybovú motoriku rozvíjali tréneri vo všeobecnej rovine,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera.

Ohlasy na Trénerov v škole sú pozitívne. Od učiteľov, od žiakov, od rodičov, preto by na Úrade vlády SR chceli počet zapojených škôl zdvojnásobiť. „Tento program sa budeme snažiť modifikovať, napr. o spoluúčasť samospráv, aby sme ho vedeli rozšíriť na čo najviac tried,“ dodal K. Kučera.

Riaditeľka ZŠ JUH Zlatica Halajová nad zapojením školy do tohto projektu neváhala. Ako pripomenula, sú športovo zameraní a trénerka džuda Zuzana Krišandová, ktorá ju oslovila, sa už v rámci programu aktívne angažovala. „Deti vidia, že pohyb sa dá robiť veselo, zábavne a zároveň so skrytou disciplínou, hoci na prvý pohľad môže hodina vyzerať živelne. Ďalším prínosom je, že aj naše učiteľky sa učia niečo nové, napr. ako inšpirovať a motivovať deti na hodinách telesnej výchovy zábavnou formou,“ reagovala riaditeľka ZŠ JUH Zlatica Halajová.

Poznávacím charakteristickým znakom hodín telesnej výchovy s Trénermi v škole je detská radosť. Deti sú vtiahnuté do deja rôznymi zábavnými hrami, ktoré ich bavia a nenútenou formou v nich krok po kroku vzbudzujú pozitívny vzťah k športu. „Deti, ktoré absolvujú tento projekt, získavajú nielen kladnejší vzťah k hodinám telesnej výchovy, ale určite si nájdu ľahšiu cestu aj k rôznym športom na vrcholovej alebo rekreačnej úrovni,“ dodala Z. Halajová.

V rámci programu spolupracujú Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Technická univerzita v Košiciach. Zuzana Krišandová si pochvaľovala konzultácie so športovým psychológom Tomášom Jurským, či praktické ukážky cvičení. „Počas štvordňového školenia sme absolvovali nielen hodiny teórie, ale taktiež sme mali veľa praktických ukážok so zásobníkom cvičení, ktoré sú zaujímavé nielen pre deti, ale často aj pre dospelých,“ pripomenula s úsmevom Zuzana Krišandová.

Hlavný prínos projektu vidí v tom, že zábavnou formou otvára pre deti dvere do sveta pohybu. Vďaka tomu, že sa na hodinách stretnú s rôznymi druhmi športov, pomáha im to nájsť v nich talent, ktorý pomôžu ďalej sofistikovane rozvíjať. „Snažíme sa o to, aby deti videli, že šport môže byť zábava, vytvárajú sa pri ňom priateľstvá, dôvera a spolupráca,“ zdôraznila Z. Krišandová.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!