Nová vlaková zastávka na JUH-u nebude jediným benefitom pre cestujúcich

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obyvatelia mestskej časti JUH vo Vranove sa dočkajú novej vlakovej zastávky. Definitívne bol tento projekt potvrdený slávnostným poklepaním základného kameňa.

Požiadavka premiestniť železničnú zastávku z Vranovského Dlhého, resp. vybudovať novú v miestnej časti JUH vo Vranove nad Topľou vzišla z požiadavky obyvateľov. Výbor MČ JUH ju vo svojej zápisnici komunikoval 12. marca 2019. „Zastávka na Vranovskom Dlhom bola zriadená pred niekoľkými desaťročiami v čase, kedy tieto sídliska ešte postavené neboli,“ vysvetľoval primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Dôvod na vybudovanie novej vlakovej zastávky bol pragmatický. Na sídliskách JUH a Lúčna býva 4 500 obyvateľov, plus sa tu nachádzajú štyri základné a jedna stredná škola. Pridanou hodnotou bude bezplatné parkovisko pre osobné autá, kde ich bude môcť motoristická verejnosť odparkovať a pokračovať ďalej v cestovaní, napr. práve vlakom. „Vlaková doprava je pre deti a študentov dnes zdarma. V ekonomickej situácii, ktorá nie je v našom regióne silná, alternatíva bezplatného cestovania určite odľahčí rodinný rozpočet, ak napr. rodičia nebudú musieť voziť deti autami,“ dodal J. Ragan.

Motiváciou je taktiež inšpirovať verejnosť k tomu, aby v čo najväčšej miere využívala hromadnú, v tomto prípade vlakovú, dopravu. Prvým krokom však musí byť vybudovanie adekvátneho zázemia. Nová zastávka bude otvorená (bez čakárne), ale krytá. „Víziou ministerstva, aj mojou osobnou víziou, je aj vďaka rýchlej dostupnosti presvedčiť ľudí, aby namiesto áut začali využívať hromadnú dopravu. A ako inak ich namotivujete, keď im nedáte zastávku bližšie k ním? Tam, kde bývajú, chodia do práce alebo deti do školy,“ doplnil štátny tajomník dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť.

Aktuálne prebieha projekčná príprava. Odhadovaný rozpočet je 1,5 – 2 mil. eur. Mesto Vranov nad Topľou poskytne pozemky a podľa slov J. Ragana, je pripravené podieľať sa na tomto projekte aj finančnou participáciou. „ŽSR sa dlhodobo snažia o korektnú spoluprácu so samosprávami. Na zlepšenie dostupnosti a zatraktívnenie železničnej dopravy pre obyvateľov je v súčasnosti nutná rýchla dostupnosť. Na základe usmernenia ministerstva dopravy a v súlade so strategickým zámerom ŽSR, ktorým je aj zvyšovanie dopravnej obslužnosti území, začali ŽSR s fázou prípravných prác,“ uviedol námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre informatizáciu a rozvoj Jozef Veselka.

Pri príležitosti slávnostného poklepania základného kameňa predseda NR SR Boris Kollár ocenil a poukázal na efekt spolupráce medzi samosprávou, v tomto prípade Ministerstvom dopravy a vstavby SR a poslancami NR SR v regióne. „Z Bratislavy nemôžeme obsiahnuť všetky témy, ktoré chcú regióny riešiť a príkladom je vlaková zastávka vo Vranove nad Topľou. Z toho dôvodu považujem za veľmi dôležité, aby sme komunikovali, pretože len ak sa spolupracuje, môžeme a dokážeme uľahčiť život,“ reagoval predseda NR SR Boris Kollár.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!