Festival tradičných tancov prepojí slovenské a poľské ľudové tradície

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Projekt EtnoCarpathia si kladie za cieľ prispieť k propagácii poľsko-slovenského pohraničia. Na túto víziu nadväzuje aj Festival tradičných tancov vo Vranove nad Topľou, počas ktorého vystúpia FS Vagonár, FS Šarišan, FS Vranovčan a ZPiT Rudki. Každý z folklórnych súborov predstaví svoj vlastný región, čím vznikne dokonalá mozaika umeleckých zážitkov.

Partnermi projektu EtnoCarpathia sú združenie Euroregion Karpacki, Muzeum Okręgowe v Rzeszowe a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou. Spojila ich motivácia predstaviť a zvýrazniť turistický potenciál regiónu Eurokarpaty.

Projekt EtnoCarpathia

Základmi, na ktorých projekt EtnoCarpathia stojí, sú etno princípy, teda kultúrne dedičstvo v poľsko-slovenskom pohraničí. Signatári projektu zvolili netradičný spôsob, ako ho predstaviť širokej verejnosti. Sústredili sa totiž na to, čo pre ľudské zmysly a vnemy vytvára pohodu a harmóniu. „Festival tradičných tancov je pastvou pre oči a uši,“ uviedol manažér projektu EtnoCarpathia Alfonz Kobielsky.

Festival tradičných tancov

Folklór patrí v rámci kultúrneho dedičstva medzi jeho najreprezentatívnejšie piliere. Odráža a zosobňuje v sebe kreativitu, aj silu osobností našich predkov. V priebehu festivalu budú prezentované tradičné ľudové tance pohraničia. S prevzatím vzorov príslušných elementov jednotlivých regionálnych tradícií (napr. hudba, kroje, nástroje atď.). S cieľom popularizácie kultúry a ochrany pred zánikom tradičného ľudového tanca. „Prvky folklóru sa región od regiónu líšia. Všetkých, ktorí vystúpia, však spája úcta a pokora pred ľudovými tradíciami a ich odkazom. Keďže jednotlivé vystúpenia budú moderované, verejnosť sa dozvie aj mnoho zaujímavostí o regiónoch, ktoré folklórny súbory budú zastupovať,“ zdôraznil A. Kobielsky.

EtnoWeekend vo Vranove

Festival tradičných tancov je predposlednou, deviatou, aktivitou v rámci projektu EtnoCarpathia. Poslednou desiatou bude EtnoWeekend, ktorý sa uskutoční 10. a 11. júna 2022 vo Vranove nad Topľou. Pripravená je naozaj pôsobivá ponuka, počas ktorého sa môžu návštevníci tešiť na ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne, ako aj ukážky historického šermu, sokoliarstva, či na detské divadlo Legenda o kupcovi .Okrem toho vystúpia v rámci piatkového programu kapely Hrdza, Elizabeth a bratislavská indie popová zostava Billy Barman so speváčkami zo SĽUK-u.

Projekt EtnoCarpathia je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Program cezhraničná spolupráca INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!