V MsDK bude o histórii regiónu prednášať hologram P. J. Šafárika

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Potenciál poľsko-slovenského prihraničia má z pohľadu turizmu výrazný potenciál. V rámci projektu EtnoCarpathia na ňom chcú stavať agentúra Euroregion Karpacki, Muzeum Okręgowe v Rzeszowe a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou. Inšpiráciou je švajčiarsky kantón Valais.

Cestovný ruch ako motor rozvoja prihraničného regiónu. Táto idea oslovila prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonza Kobielskeho na viacerých úrovniach už pred rokmi v čase, keď bol riaditeľom Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou.

Poľskí lídri totiž práve tento princíp zdôrazňovali na viacerých konferenciách, či workshopoch s tým, že ich víziou nie je pracovať iba s potenciálom Podkarpatského vojvodstva. Projekt EtnoCarpathia totiž zahŕňa aj Prešovský kraj, na území ktorého je partnerom Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou. „Keď som pozorne počúval našich poľských partnerov, rozmýšľal som, ako dostať do ponuky turistických agentúr Vranov nad Topľou. Cieľom je pozvať zahraničných turistov, ktorí priletia na letisko do Rzeszowa, aj do nášho regiónu. V Poľsku už majú spracované tzv. turistické balíky, ktoré slúžia pre turistov ako „pozvánka“ a touto cestou sa chceme teraz vydať i my,“ uviedol manažér projektu EtnoCarpathia Alfonz Kobielsky.

Piliermi, na ktorých projekt EtnoCarpathia stojí, sú ento princípy, teda kultúrne dedičstvo v poľsko-slovenskom pohraničí. Úlohou MsDK je zrealizovať etnografický výskum Horného Zemplína, Šariša a Zamaguria. Rovnaká misia čaká na Muzeum Okręgowe v Rzeszowe. Výsledkom tejto aktivity bude publikácia. „Prieskum sa bude robiť na základe toho, čo vnímajú naše zmysly. Skúmať budeme vnemy, ktoré registrujeme zrakom – príroda, história, zvyky, sluchom – hudba, piesne, chuťou – kulinárske špeciality a hmatom – rôzne špecifické predmety,“ vysvetľoval A. Kobielsky.

Ak to pandemická situácia dovolí, Vranovčania sa v roku 2021 môžu tešiť na medzinárodný folklórny festival a trojdňový Etnovíkend s rôznymi historickými atrakciami, či koncerty etno kapiel. „V Mestskom dome kultúry pribudne atrakcia, ktorá je, myslím si, že v našich podmienkach, pomerne ojedinelá. Vďaka technológii hologramu bude v sále sedieť Pavol Jozef Šafárik, ktorý v slovenskom a anglickom jazyku predstaví náš región,“ prezradil A. Kobielsky.

Poľskí a slovenskí partneri sa nechali inšpirovať prístupom vo švajčiarskom kantóne Valais, kde sa podobnou cestou vydali pred 30 rokmi a dnes sú v centre záujmu turistov z celého sveta. Mnohé podnetné myšlienky boli odprezentované aj na konferencii, ktorá sa konala vo Vranove nad Topľou. Zaujímavá bola prednáška profesora Manua Broccarda z Inštitútu turistiky z HES-SO Valais-Wallis, ktorý prezentoval švajčiarske inovácie v turizme. Poukázal na dôležitosť sociálnych sietí, moderných technológií, vrátane Googlu, či Youtubu a ich využitie v turizme. Rovnako priblížil mnohé nápady a využitie netradičných služieb, vrátane nutnosti využívať interaktívne mapy v mobile a iné užitočne aplikácie. „Aj naši švajčiarski partneri, ktorí sa zoznámili s poľsko-slovenským prihraničím, potvrdili, že tento región má rovnaký potenciál ako vo Švajčiarsku. Odporúčali nám, aby sme turistické destinácie nebudovali samostatne a regionálne, ale pod jednou spoločnou značkou, najlepšie spojenou s nejakým prírodným útvarom. Nechali sme sa inšpirovať a vytvorili sme značku Carpathia,“ dodal A. Kobielsky.

Projekt EtnoCarpathia je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Program cezhraničná spolupráca INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!