Vranovský región by mohol zaujať svojou kultúrou čínskych turistov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vranov nad Topľou sa môže v tomto roku tešiť na Festival tradičných tancov, či trojdňový Etnovíkend. Taktiež v Mestskom dome kultúry pribudne unikátna stála holografická projekcia. To je len časť výstupov v rámci projektu Etno Carpathia na podporu cestovného ruchu a turizmu, ktorý realizujú Karpatský euroregión a Mestský dom kultúry. Jeho víziu predstavili predseda Karpatského euroregiónu David Lasek a riaditeľ MsDK Alfonz Kobielsky.

Keď riaditeľ Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky začal pred desiatimi rokmi intenzívne spolupracovať s poľskými partnermi, inšpirovalo ho, aký význam prikladali cestovnému ruchu a turizmu, ktorý považovali za kľúčový pilier rozvoja regionálnej ekonomiky. „Okamžite som vnímal, ako uvažujú, ako ich to posúva a zároveň som si to mohol overiť na službách, ktoré majú v tomto segmente na vysokej úrovni,“ reagoval Alfonz Kobielsky.

Počas rôznych konferencií zároveň registroval, že ak prišla reč na spoločné poľsko-slovenské produkty cestovného ruchu, región Vranova nad Topľou v nich nefiguroval. Dominovali Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach, Vysoké Tatry, Pieniny, drevená sakrálna architektúra, či mestá Levoča, Bardejov alebo Slovenské nové mesto. Každá z týchto oblastí ťažila z prírodného dedičstva, pamätihodností a originálnych historických príbehov. „Vysvetlil som našim partnerom v Poľsku, že cez Vranov nad Topľou viedla dôležitá obchodná cesta, vydávala sa tu Alžbeta Báthoryová, známy je obraz Panny Márie v Bazilike, máme Domašu, či Slanské vrchy s opálovými baňami a ponúknuť vieme taktiež ľudové tradície, čím som ich zaujal a dostal aj náš región do centra záujmu,“ uviedol A. Kobielsky.

Projekt Etno Carpathia by mal nadviazať práve na tieto regionálne jedinečnosti reprezentované na Slovensku Zemplínom, Šarišom a Zamagurím. Prvým krokom bude audit dominánt, ktoré jednotlivé regióny najviac charakterizujú. Navyše každý z nich bude v budúcnosti predstavený vlastnými originálnymi umeleckými symbolmi. „Cieľom a zmyslom je ponúknuť zážitok, kvôli ktorému by turisti strávili v konkrétnych regiónoch deň, dva. Vo Vranove nad Topľou chce­me stavať na tradičnej ľudovej kultúre a zážitkových historických podujatiach, ako napr. svadba Alžbety Báthoryovej,“ uviedol A. Kobielsky.

Už v roku 2020 sa budú pri tejto príležitosti konať vo Vranove nad Topľou dve veľké akcie – Festival tradičných tancov a Etnovíkend, ktoré budú reprezentatívnou demonštráciou kultúrnych fenoménov v oblasti ľudovej kultúry, remesiel, či miestnej gastronómie. Zároveň bude v priestoroch Mestského domu kultúry inštalovaná stála holografická projekcia. „Najznámejším slovenským etnografom bol Pavol Jozef Šafárik a súčasťou projektu je holografická projekcia, z ktorej bude v slovenčine a angličtine predstavovať náš región,“ doplnil A. Kobielsky.

Projekt Etno Carpathia odprezentoval na novembrovom rokovaní vranovského mestského zastupiteľstva predseda Karpatského euroregiónu David Lasek, ktorý zdôraznil, že Mestský dom kultúry vníma ako strategického partnera s víziou, aby sa mesto Vranov nad Topľou stalo centrom karpatskej kultúry. „Prioritou pre nás do budúcnosti je vytváranie karpatskej značky. Keď sme pred šiestimi rokmi začali spolupracovať so švajčiarskymi partnermi, povedali nám, aby sme zabudli, že každý z regiónov dokáže samostatne zaujať a pozvať turistov z celého sveta. Vysvetlili nám, aby sme vytvorili jednu silnú spoločnú značku, v rámci ktorej budeme kreovať atraktívne turistické produkty s dôrazom na regionálne jedinečnosti,“ predstavil víziu David Lasek.

Zároveň na príklade s nedávnou návštevou zástupcov pätnástich cestovných kancelárií z Číny zvýraznil, že táto idea má reálne zázemie. Delegácia z najľudnatejšej krajiny sveta strávila v Poľsku a na Slovensku dva týždne, pričom odprezentovaná ponuka bude mať pokračovanie v užšej spolupráci. „Čínskych turistov veľmi zaujíma kultúra, sú naozaj otvorení získavaniu novej inšpirácie. Chcem vás teda pozvať, aby sme spolu pripravili turistické balíky, v rámci ktorých by mohli vo Vranove nad Topľou a okolí stráviť jeden, dva dni,“ uviedol na rokovaní MsZ D. Lasek.
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!