DFS Lipovček a FS Lipovec dostali darček v podobe nových priestorov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Folklórny súbor Lipovec a detský folklórny súbor Lipovček budú pôsobiť v nových moderných priestoroch s kompletným zázemím pre ich činnosť. Prenájom prístavby k telocvični ZŠ Kukučínova pre Občianske združenie uchovávania ľudových tradícií, zvykov a remesiel ROVINA schválili poslanci Mestského zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou na štvrtkovom rokovaní.

Folklór má vo vranovskom okrese neotrasiteľnú a nezastupiteľnú pozíciu. Aj vďaka folklórnemu súboru Lipovec a detskému folklórnemu súboru Lipovček, ktoré pôsobia v mestskej časti Čemerné.

Napriek tomu, že manželia Jenčovci robia skvelú prácu pri udržiavaní ľudových tradícií a výchove nových generácií s pravou folklórnou DNA, predsa len tu bol jeden moment, ktorý im nedovolil rozvíjať sa naplno, podľa predstáv.

 Obidva súbory pôsobili krátko v miestnom Kultúrnom dome a naposledy v Materskej škole Kukučínova. Keďže tieto priestory neboli úplne vyhovujúce, rozhodlo sa folkloristom podať pomocnú ruku mesto Vranov nad Topľou, ktoré vo výške 150 tis. eur zainvestovalo do prístavby k telocvični ZŠ Kukučínova. „Z pozície mesta sme FS Lipovec a DFS Lipovček podporovali od ich začiatku, pretože naše mesto, náš región je charakteristický práve tým, aké silnú pozíciu tu folklór má. Keďže priestory v materskej škole pre rozrastajúci sa počet členov už nepostačovali, ako najvhodnejšie riešenie sa nám ukázalo vybudovať túto prístavbu, kde je už kompletné zázemie, vrátané šatní, či skladu pre kroje. Som rád, že dobré dielo sa podarilo a pre obidva súbory sme vytvorili adekvátne podmienky,“ uviedol primátor Ján Ragan.

 Okrem toho, že nové priestory budú slúžiť na nácvik pre DFS Lipovček a FS Lipovec, plánujú manželia Jenčovci organizovať tanečné domy, tanečné kurzy pre začiatočníkov a pokročilých, či výchovné koncerty pre materské a základné školy, ktoré budú zamerané na zvyky a ľudové tradície našich predkov. Ako dodal umelecký vedúci Miroslav Jenčo, keďže s manželkou šijú aj ľudové kroje, v pláne majú tiež tvorivé dielne a kurzy šitia. Práve kroje vystavené na stenách, či rôzne historické predmety dodávajú inak modernej budove autentický nádych a nezameniteľnú atmosféru. „Keďže sa sústreďujeme na deti už od štyroch rokov až po dospelákov, naša členská základňa sa nám stále rozrastá. Mestu sme boli vďační už za podmienky, ktoré sme mali doteraz a o to viac si vážime nové priestory, vďaka ktorým budeme môcť ďalej odovzdávať s manželkou všetko, čo sme sa naučili. V pláne máme rôzne aktivity spojené s folklórom a ľudovými tradíciami pre všetky vekové kategórie, na ktoré sa už teraz tešíme,“ zdôraznil umelecký vedúci DFS Lipovček a FS Lipovec Miroslav Jenčo.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!