D. Molčanová: Aby knižnica bola príjemnou zastávkou za poznaním

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Úloha knižníc v spoločnosti je nezastupiteľná. Platí to aj v dobe informačných technológií, ktoré ponúkajú on line prístup k informáciám, či zážitkom. Víziou novej riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Danky Molčanovej je reagovať na trendy, nielen v knihovníctve a pokračovať v budovaní poslania knižnice ako modernej kultúrno-spoločenskej inštitúcie.

Ako uviedla riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Danka Molčanová, napriek novodobým vymoženostiam 21. storočia, ako sú internet a elektronické média, pričom poskytovanie on line služieb je aj v knižnici samozrejmosťou, si kniha v rukách čitateľa stále zachováva svoje miesto. „Plne si však uvedomujeme, že knižnica si nevystačí iba so sprístupňovaním klasických informačných prameňov. Postupne spracovávame napr. zbierky regionálnych dokumentov a informácii v elektronickej podobe, ktoré v súlade s autorským právom sprístupníme používateľom knižnice. Knižnica teda poskytuje aj také služby, ktoré zatiaľ nemôžu poskytovať žiadne iné inštitúcie,“ zdôraznila Danka Molčanová.

O pozícii knižníc v spoločnosti svedčí fakt, že vo všeobecnosti patria medzi najnavštevovanejšie inštitúcie. Doplníme, že len Hornozemplínsku knižnicu navštívi ročne 70 tis. používateľov. Dôvodom, kvôli ktorým ju návštevníci vyhľadávajú, sú kvalitné a zmysluplné informácie. D. Molčanová v tejto súvislosti pripomenula, že vo Vranove nad Topľou disponujú neustále budovaným knižničným fondom, ktorý v súčasnosti obsahuje 72 tis. knižničných jednotiek a potrebné je k nemu prirátať aj ďalšie informačné zdroje. „Knižnica je miestom stretávania sa ľudí, obohacuje ich životy poskytovaním informácii, vzdelania, zážitkov a inšpirácie. Dokazuje to aj zloženie pravidelných návštevníkov od predškolského veku až po seniorov. Aj z toho teda vyplýva, že klasická tlačená kniha, čítanie a knižnice v spojení s modernými informačnými technológiami majú v spoločnosti svoje miesto,“ reagovala D. Molčanová.

Nová riaditeľka Hornozem­plínskej knižnice chce, podľa jej slov, pokračovať v trende začatom jej predchodkyňou Emíliou Antolíkovou. V praxi to znamená budovanie knižnice ako otvoreného vzdelávacieho, informačného, komunitného a kreatívneho centra. Svoju profesionálnu pozornosť taktiež upriami na zapájanie knižnice do projektov na získavanie mimorozpočtových zdrojov, s cieľom skvalitnenia existujúcich a ďalšieho rozširovania nových knižnično-informačných služieb. „Súčasťou tejto predstavy je v spolupráci so zriaďovateľom riešiť aj priestorové podmienky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Mojou víziou je, aby sa knižnica stala moderným miestom stretávania sa, kde návštevníci prídu nielen za knihami a informáciami, ale aj za oddychom,“ pripomenula D. Molčanová.

Hornozemplínska knižnica sa dnes radí k popredným knižniciam na Slovensku. Napr. medzi prvými nastúpila na cestu komunitnej knižnice, čo je trendom slovenského aj zahraničného verejného knihovníctva. Od roku 2008 je garantom a organizuje na rôznych miestach Slovenska, v spolupráci s odborníkmi, semináre s medzinárodnou účasťou v rámci projektu „KOMUNITNÁ KNIŽNICA“. Jeho cieľom je výmena poznatkov a skúsenosti práce s konkrétnou komunitou, čím sa vranovská knižnica zviditeľňuje aj v nadregionálnom rozmere. „Osobne chcem pokračovať v aktivitách so zameraním na sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov a ich špecifickým potrebám nastavovať naše knižničné služby. Vo všeobecnosti si želám, aby Hornozemplínska knižnica bola modernou inštitúciou s komplexnými službami a spokojným návštevníkom…, aby bola príjemnou zastávkou za poznaním,“ dodala na záver nášho rozhovoru D. Molčanová.

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!