VRANOV NAD TOPĽOU: Samospráva upozornila na dopravnú situáciu protestom

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vranovčania upozornili na potrebu zrýchleného riešenia dopravnej situácie v súvislosti s križovatkou pri OD Tesco blokovaním dopravy. Organizátorom protestu bolo mesto Vranov nad Topľou. Primátor Ján Ragan upozornil v prípade kolíznych situácií na fatálne dôsledky.

Križovatkou pri OD Tesco prejde denne približne 30 000 vozidiel. Podpisuje sa pod to aj skutočnosť, že nadväzuje na obchvat Vranova nad Topľou. Slovenská správa ciest, pod ktorú cesta I/18 kompetenčne patrí, vypracovala štúdiu. Z troch alternatív vyšlo ako optimálne riešenie výstavba turbo-okružnej križovatky a mimoúrovňovej križovatky na hlavný smer Prešov – Michalovce, v kombinácii s veľkou okružnou križovatkou pod mostom. Predpokladaný rozpočet je 30 mil. eur. „Táto cesta I. triedy nie je mestskou cestou, preto do nej investovať nemôžeme. Cieľom protestu je vytvoriť tlak a požiadavku voči štátu, aby neúnosnú dopravnú situáciu na vstupe do mesta Vranov nad Topľou riešil. Uvedomujeme si, že je to náročná investícia, ale chceme, aby práce pokračovali. Považujeme za dôležité pripomenúť, aký význam pre nás má, aby nám štát pomohol,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Ako ďalší z kľúčových argumentov  pripomenul, že na krátkom úseku na seba nadväzujú tri kolízne body – most cez rieku Topľa, križovatka pri OD Tesco a železničné priecestie. „Pamätáme si napr. na rok 2010, kedy boli záplavy a len málo chýbalo k tomu, aby sa most cez Topľu prelial. Nebolo by možné vstúpiť do mesta, preto už vtedy niektoré záchranné zložky parkovali svoje vozidlá pred vstupom do mesta, aby boli k dispozícii pre obce v našom okrese,“ vysvetľoval J. Ragan.


Primátor Ján Ragan hovoril o následkoch kolíznych situácií v širších súvislostiach. FOTO: Imrich Makó.

Protestu sa zúčastnili starostovia obcí z vranovského regiónu, poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci mestského úradu a verejnosť. „Ako starosta absolvujem túto cestu aj niekoľkokrát denne a organizácia dopravy si určite vyžaduje zmenu. Pri takomto nápore sa neosvedčilo riadenie križovatky dopravnými policajtmi, rovnako tento nápor nie sú schopné zvládnuť ani semafory, nehovoriac o tom, ak vypadnú. Myslím si, že by malo byť v záujme kompetentných, aby sa tento projekt dotiahol do konca v čo najkratšom čase. Motoristickej verejnosti by to mimoriadne pomohlo,“ zdôraznil starosta Sečovskej Polianky Michal Urban.

Protest bol nahlásený od 14.00 do 15.00 hod. Cesta však nebola permanentne blokovaná celú hodinu. Samospráva vykonávala monitoring v tom čase aktuálnej dopravnej situácie. V spolupráci s políciou bol vodičom v cyklických intervaloch umožnený prejazd. „Pri takejto dopravnej záťaži sa žiada, aby bola cesta prejazdná, plynulá, bezpečná a poskytovala komfort nielen pre občanov mesta, ale pre vodičov z celého regiónu,“ požiadal motoristickú verejnosť o trpezlivosť počas protestu J. Ragan.


Navrhované riešenie dopravnej situácie.

Slovenská správa ciest (SSC) vysvetlila, že zverejnené podklady vzišli z doterajšieho stupňa prípravy, technickej štúdie a posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ako uviedol Martin Guzi z komunikačného odboru, SSC plánuje pokračovať v príprave tohto variantu s tým, že zabezpečuje prípravu súťažných podkladov pre vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. „S rekonštrukciou križovatiek sa zatiaľ nemohlo začať, lebo príprava tak náročnej stavby podlieha mnohým schvaľovacím procesom a samozrejme závisí to aj od množstva pridelených finančných prostriedkov. Samotná výstavba bude možná po ukončení prípravy, vysúťažení zhotoviteľa stavebných prác a zabezpečení finančného krytia,“ konštatoval Martin Guzi z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest.

SSC zaradila túto stavbu do prípravy v roku 2019. Pri prognózovaní spôsobu a zdroja financovania stavebných prác stavby sú cestári opatrní. Keďže na stavbu nie je zabezpečená dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebný zámer, ktoré navrhnú podrobnejšie technické riešenie, nie je možné v tomto čase konkrétne odpovedať na otázku týkajúcu sa rozpočtu predmetnej stavby,“ reagoval M. Guzi.

Nápor v súvislosti s dopravným uzlom súvisiacim s križovatkou pri OD Tesco pomôže odľahčiť aj plánovaná výstavba severného obchvatu. Ján Ragan, ktorý je aj poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, vysvetlil, že obidve investičné akcie na seba nenadväzujú a Slovenská správa ciest, resp. Prešovský samosprávny kraj (v prípade obchvatu) ich môžu realizovať nezávisle na sebe. „Čo sa týka obchvatu, ešte sa vykupujú pozemky. Taktiež sa predpokladá, že do konca roka bude vydané stavebné povolenie. V budúcom roku bude pre nás veľkou výzvou a úlohou, aby sme hľadali finančné prostriedky na samotnú realizáciu,“ odpovedal J. Ragan.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!