VRANOV NAD TOPĽOU: Jazdíte na elektrickej kolobežke správne?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Elektrické kolobežky dnes nie sú raritou. Výnimkou nie je ani mesto Vranov nad Topľou. O to dôležitejšie je poznať pravidlá, ako správne jazdiť. Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru vo Vranove nad Topľou pripravil materiál, v ktorom upozorňuje na detaily.

V súvislosti s letnou sezónou a čoraz zvyšujúcim sa počtom elektrických kolobežiek v premávke upozorňuje polícia na pravidlá, ktoré treba pri jazde na elektrickej kolobežke nutne dodržiavať, aby sa predchádzalo nehodám a zraneniam. Pri ich využívaní dochádza čoraz viac ku kolíznym situáciám medzi ich vodičmi a ostatnými účastníkmi  cestnej premávky.

Na Slovensku nabrali elektrické kolobežky na popularite. Ako tie zdieľané, tak aj vlastnené. Viac elektrických kolobežiek znamená tiež potrebu vyššej obozretnosti. Preto je dobré zosumarizovať si niekoľko najdôležitejších faktov o pohodovej a hlavne bezpečnej jazde na elektrických kolobežkách.

V období od 1. januára 2022 do 30. júla 2023 došlo na pozemných komunikáciách Prešovského kraja celkom k vzniku 15 dopravných nehôd s účasťou vodičov e-kolobežiek. Pri týchto dopravných nehodách došlo k ťažkému zraneniu 4 osôb, ľahkému zraneniu 9 osôb, 1 osoba bola jednorázovo ošetrená, pričom v 3 prípadoch bolo u vodiča e-kolobežky – účastníka dopravnej nehody zistené požitie alkoholu, z toho 2 nad jedno promile. Najviac takýchto dopravných nehôd bolo na teritóriu Okresného riaditeľstva PZ v Prešove. V našom okrese zatiaľ takáto dopravná nehoda nenastala. Preto Vám prinášame pár informácii a praktických rád čo je elektrická kolobežka a ako jazdiť  na elektrickej kolobežke v meste.

„Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 134/2018 Z .z. definuje elektrickú kolobežku ako nemotorové vozidlo zachovávajúce pôvodný charakter kolobežky, ktoré je okrem ľudskej sily poháňané aj elektrickým pomocným motorčekom, ktorý neumožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km/h a nie je vybavené sedadlom. Ak má kolobežka s pomocným motorčekom sedadlo, už nejde o kolobežku, ale o malý motocykel,“ vysvetľuje Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru vo Vranove nad Topľou.

Pokuty za porušenie zákona o cestnej premávke
– ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky = 60 €
– jazda bez reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti = 30 €
– jazda mimo obce bez ochrannej prilby = 10 €
– nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia = od 30 do 150 €
– prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti = od 50 €
– ťahanie vozíka alebo iných predmetov = 60 €

Podľa vyhlášky musia elektrické kolobežky spĺňať niekoľko kritérií. Musia mať najmenej jednu brzdu a zariadenie umožňujúce dávať zvukové výstražné znamenie.

Na riadenie elektrickej kolobežky, resp. kolobežky s pomocným motorčekom, nie je potrebné vodičské oprávnenie, teda ani vodičský preukaz. „Dobrý pocit z jazdy na elektrickej kolobežke však na bezpečnú jazdu nestačí. Hlavným pilierom je totiž ohľaduplnosť a rešpekt k ostatným. A netvrdíme to len my, ale aj zákon o cestnej premávke,“ upozorňuje ODI PZ vo Vranove nad Topľou.

Elektrické kolobežky môžu využívať na prepravu najmä cyklistické trasy. Ak nie je taká trasa k dispozícii, môžete vojsť na cestu, avšak mali by ste sa pohybovať výhradne po pravom okraji vozovky alebo pravej krajnici. Po krajnici cesty sa smie na kolobežke jazdiť vždy len v rade za sebou, nikdy nie vedľa seba. Na elektrickej kolobežke počas jazdy musí vodič držať riadidlá oboma rukami, s výnimkou ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Na elektrickej kolobežke nemožno viezť psa či iné zviera a ani voziť predmety sťažujúce vedenie kolobežky. Na kolobežke nie je dovolená jazda viacerých osôb.

„Úprava zákona e-kolobežkárom umožňuje jazdiť aj po chodníkoch, len ak neohrozia chodcov a nesmú prekročiť rýchlosť chôdze, čo je ekvivalent maximálnej rýchlosti 5 km/h. Niektoré typy kolobežiek dosahujú rýchlosť až 25 km/h, preto by ste mali jazdu po chodníku vždy zvážiť. Zrážka s chodcom bude v každom prípade vina jazdca na kolobežke. V prípade netaktného jazdca kolobežky sú ohrození najmä starší ľudia a deti,“ zdôrazňuje ODI OR PZ vo Vranove nad Topľou.

Zhrnutie čo treba vedieť o elektrických kolobežkách:
– Kolobežka s pomocným motorčekom nemôže mať sedadlo. Ak ho má, je to malý motocykel.
– elektrickú kolobežku smie na ceste viesť len osoba staršia ako 15 rokov. Táto veková hranica neplatí pri jazde na cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne.
– na nich sa smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak sa tým neohrozí a neobmedzí chodec, pričom sa nesmie prekročiť rýchlosť chôdze;
– na nich nesmie jazdiť viac ako jedna osoba, môžete jazdiť len jednotlivo za sebou, nie vedľa seba;
– počas jazdy vodič musí oboma rukami držať riadidlá s výnimkou naznačenia zmeny smeru;
– počas jazdy sa nesmie viesť pes ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie e-kolobežky alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.

Vodič elektrickej kolobežky pri prechádzaní cez priechod pre chodcov smie použiť priechod pre chodcov aj cyklistov. Nesmie však na ňom ohroziť ani cyklistu, ani chodca. Nesmie prekročiť rýchlosť chôdze, zosadnúť teda nie je potrebné, ale výrazne spomaliť na rýchlosť chôdze a dať sa na pravú stranu. Samozrejme, aj tu platí, že cez cestu sa prechádza s ohľadom na prichádzajúce vozidlá, vtedy, keď sme si overili, že nám pri prechode nehrozí nebezpečenstvo. Mimo priechodu prechádza kolobežkár cez vozovku kolmo na jej os.

Povinnosť vodiča elektrickej kolobežky chrániť si hlavu prilbou a mať počas jazdy za zníženej viditeľnosti umiestnené na sebe reflexné prvky alebo odev bola zo zákona vypustená. Prilbu nemusia mať vodiči elektrickej kolobežky. Keďže v obytnej zóne alebo napríklad na poľnej či lesnej cestičke môžu viesť elektrickú kolobežku aj deti do 15 rokov, tak tie musia nosiť ochrannú prilbu stále (v obci aj mimo obce). Počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí elektrická kolobežka disponovať zadným červeným odrazovým sklom a predným bielym odrazovým sklom, ktoré môžu byť nahradené reflexnými prvkami na odeve vodiča a svietidlami svietiacimi dopredu bielym svetlom a dozadu červeným svetlom.

Pre používateľa elektrickej kolobežky platia rovnaké pravidlá ako pre cyklistu. Od januára 2017 po nadobudnutí platnosti novely zákona o cestnej premávke č. 8/2009, môžu cyklisti aj vodiči elektrických kolobežiek nafúkať do 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom. „Platí to však iba v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov – mimo týchto zón sa alkohol e-kolobežkárov a cyklistov netoleruje,“ pripomína ODI PZ vo Vranove nad Topľou.

Európska únia zavádza pre e-kolobežky nové pravidlá

Podľa štatistík za posledných päť rokov vzrástol na Slovensku počet nehôd na elektrických kolobežkách desaťnásobne. Problémom je rýchla jazda po chodníku alebo vo dvojici na jednom stroji. Kolízie elektrokolobežiek sa posudzujú ako dopravné nehody a v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky môžu ich používatelia dostať blokovú pokutu.

Absolútna väčšina elektrických kolobežiek predávaných v rámci EÚ má maximálnu rýchlosť obmedzenú na 25 km/h. Na náš trh sa však dostáva aj množstvo modelov, ktoré je možné upraviť a maximálnu rýchlosť zvýšiť. Potom sú tu tiež modely, ktoré tento limit absolútne ignorujú už z výroby –  napríklad technické parametre výkonnejších kolobežiek uvádzajú maximálku cez 80 km/h.

Európsky parlament schválil nariadenie, podľa ktorého budú musieť mať majitelia elektrických kolobežiek od budúceho roka uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Uzatvorené PZP bude povinné pre elektrické kolobežky s maximálnou rýchlosťou nad 25 km/hod. a na kolobežky s maximálnou rýchlosťou nad 14 km/hod., ak ich hmotnosť prekročí 25 kg. Tieto kolobežky by mali mať aj svoje evidenčné číslo vozidla (EČV) ako ho majú ostatní účastníci cestnej premávky.

Ak sa nič nezmení, táto povinnosť nadobudne platnosť vo všetkých členských krajinách Európskej únie od januára roku 2024.

Ak uprednostňujete jazdu na e-kolobežke a chcete ostatným ukázať, že jej pozitíva jednoznačne prevažujú nad negatívami, tak dodržujte predpisy, buď opatrní a rešpektujte ostatných. Bezpečnosť je totiž prvoradá, či už ideš po vlastných, sedíš v aute, alebo stojíš na elektrickej kolobežke.

                                                                                                          

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!