STD Aréna by sa mohla vďaka fotovoltaike vrátiť k celoročnej prevádzke

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

STD Aréna vo Vranove nad Topľou by mohla opäť fungovať celoročne. Časť nákladov pomôžu vykryť fotovoltaické panely. Ich inštalácia prebieha práve v týchto dňoch.

STD Aréna vo Vranove nad Topľou fungovala celoročne pred kovidovou pandémiou. Prezident HC Bulls Vranov Jiří Zeman by bol rád, keby sa prevádzku zimného štadióna podarilo do tohto režimu vrátiť.

Aktuálnou témou en bloc pre športové haly na Slovensku sú vysoké ceny energií. Jiří Zeman nechcel čakať na ich špekulatívny vývoj. Rozhodol sa konať. Ako riešenie zvolil inštalovanie fotovoltaických panelov. Podľa čísel na papieri by mali ušetriť od 30 do 40% nákladov na elektrickú energiu. „Doba sa mení a s novou dobou prichádzajú aj iné možnosti, na ktoré si myslím, že by sme mali reagovať. Energie sú dnes drahé, to všetci veľmi dobre vieme a jedným z riešení je práve fotovoltaika. Jej prínos si budeme vedieť vyhodnotiť až o rok, ale cieľom je vrátiť sa ku konceptu s celoročnou prevádzkou STD Arény,“ vysvetľoval Jiří Zeman.

Okrem ekonomického rozmeru investície vo vzťahu k redukcii nákladov však pridal aj iný pohľad. „Chceme sa posúvať ďalej, a to nielen v hokeji ako športe, ale aj vo výchove mladých ľudí. Ak deti uvidia, že dokážeme získavať energiu zo slnka a vďaka tomu sa môžu korčuľovať, na konci dňa to bude mať zároveň edukatívny charakter,“ pripomenul J. Zeman.

O STD Aréne sa diskutovalo aj na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou. V súvislosti s ukončením prevádzky nekrytej ľadovej plochy v areáli ZŠ JUH boli v materiáloch pre poslancov uvedené dve podmienky.

Prvá, aby primátor mesta vstúpil do rokovania s konateľom STD Aréna ohľadom sprístupnenia zimného štadióna pre verejnosť rozšírením časového priestoru v konkrétne dni a prevádzkové hodiny pre verejnosť.

Druhá, aby sa časť výnosu z predaja technického zariadenia nekrytej ľadovej plochy, rolby a technického zariadenia pretlakovej športovej haly využila na dotovanie prevádzky zimného štadióna pre verejnosť.

V reakcii na využitie spomínaného výnosu Lýdia Ondrušová kontrovala, že nepovažuje za spravodlivé voči občanom mesta, aby bol poskytnutý na dotovanie prevádzky. Argumentovala záujmovými skupinami, ktoré si platia za prenájom ľadovej plochy a blokujú verejnosť z užívania ľadu. Pod záujmovými skupinami, ktoré označila za ekonomicky bonitnejšie z pohľadu príjmov pre STD Arénu, uviedla podnikateľov a obce. Navrhla, aby bol výnos z predaja využitý pre HC Bulls a podporu mládežníckeho hokeja.

Podmienky a najmä počet hodín určených na konkrétne využitie definuje detailne koncesná zmluva medzi mestom Vranov nad Topľou a spoločnosťou DEJ invest s.r.o. Základným ultimátom je zabezpečenie prevádzkovania zimného štadióna a fungovania ľadovej plochy v potrebnej kvalite počas najmenej 8 mesiacov v kalendárnom roku. Martin Buzáš v tejto súvislosti upozornil na klauzulu o poskytnutí ľadovej plochy na korčuľovanie verejnosti v rozsahu minimálne 7 hodín týždenne. „Beriem to ako povinnosť vyčleniť hodiny, ale nie zadarmo. Ak by sme dali dotáciu, nech to je zadarmo, a nie sedem, ale pokojne pätnásť hodín. Len treba o tom rokovať,“ odpovedal primátor Ján Ragan.

K rokovaniam a verejnej diskusii o prioritách bude musieť dôjsť. Čas v STD Aréne sa „nafúknuť“ nedá. HC Bulls bude mať s výnimkou jednej kategórie všetky žiacke tímy, do čoho treba zarátať tréningy a zápasy. Ľadovú plochu na prípravu využívajú aj krasokorčuliari. Ostatné hodiny využíva verejnosť vo formáte hokejových hobby partií, na verejné korčuľovanie, resp. si objednávajú ľad na „nehokejové korčuľovanie“ jedna z farností v Čemernom alebo Vechec. „Myslím si, že službu, ku ktorej sme sa zaviazali, poskytujeme pre verejnosť, aj v porovnaní s okolitými mestami, nad rámec. Jedna vec je, že štadión stojí a jeho prevádzka funguje. Deti z nášho klubu korčuľujú od rána do večera. Pre verejnosť máme projekt hokejka a puk. Rovnako pre verejnosť máme verejné korčuľovanie alebo si chodia zahrať hokej partie. Deti vo veku od 4 do 6 rokov sa môžu prísť naučiť korčuľovať pod vedením trénerov. Okrem toho sa v období Vianoc alebo Veľkej noci snažíme nechávať pre verejnosť ďalší, väčší, priestor na využitie ľadovej plochy,“ vymenoval možnosti J. Zeman.

Podobne ako pri fotovoltaike, aj pri vekových kategóriách HC Bulls ponúkol Jiří Zeman pri otázke o budúcom potenciáli vytvorenia dorastu a juniorky pohľad v širších súvislostiach. „Rodičia hráčov, ktorí sú v 8. a 9. ročníku, sa nás na to tiež pýtajú… Ako som to navnímal a pokiaľ mám dobré informácie, zo 100% všetkých žiakov, ktorí môžu nastúpiť na strednú školu vo Vranove nad Topľou, skoro 40% odíde na stredné školy mimo okres. To je veľmi veľké číslo… Ako rodič to ešte neviem vyhodnotiť, lebo deti v tomto veku nemám, ale možno to stojí za zamyslenie, prečo je tomu tak,“ uviedol J. Zeman.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!