Nechajte si otestovať pitnú vodu v studniach

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Každoročne si 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Tento deň bol vyhlásený  Valným zhromaždením OSN v roku 1993, s cieľom upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je nenahraditeľná a je základnou podmienkou pre život na Zemi.

Ústrednou témou Svetového dňa vody 2019 je „Nenechať nikoho bokom“.

Denne sme konfrontovaní s klimatickými zmenami, ktoré spôsobujú vodné krízy v rôznych častiach sveta. Hlavným posolstvom tohtoročného svetového dňa vody je upriamenie pozornosti na obyvateľov tých krajín v ktorých dodnes nie je naplnené „ľudské právo na vodu a sanitáciu“. Nerovnosť riešenia tohto problému prispieva v mnohých krajinách k nárastu chudoby spojenej so stratou ľudskej dôstojnosti, diskrimináciou a vylúčením zo spoločnosti. Preto požiadavka na trvalo udržateľný rozvoj zaväzuje svet k zabezpečeniu prístupu k bezpečnej pitnej vode pre každého do roku 2030.

V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Slovenská republika dobudovaním siete verejných vodovodov v súlade s „Plánom rozvoja verejných vodovodov“, plní záväzky v oblasti vodného hospodárstva. Napriek neustálemu rozvoju a budovaniu verejných vodovodov existujú oblasti, kde obyvatelia v dohľadnej dobe nebudú mať možnosť pripojenia domácností na verejný vodovod.

V okrese Vranov nad Topľou je 19 obcí bez verejného vodovodu. 

Významným zdrojom pitnej vody v týchto sídlach nášho okresu sú domové studne. Voda zo studní sa využíva nielen na úžitkové účely, ale najmä ako pitná voda. Priezračná voda zo studne môže prinášať benefit čerstvosti a príjemnej chuti, ale nie je zárukou, že je vyhovujúca na pitie a zdravotne bezpečná. Na rozdiel od vody z verejných vodovodov, voda z domových studní nie je pravidelne monitorovaná. V pitnej vode z domových studní sú často namerané nadlimitné hodnoty aj v chemických ukazovateľoch dusitany a dusičnany. Zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné najmä pre kojencov pri príprave umelej stravy.

V rámci propagácie tohto medzinárodného dňa, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou poskytovať pre širokú verejnosť  dňa  22.03.2019 (piatok)  v čase od 8.00 do 14.00 hod. orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov pomocou testovacích prúžkov vo vzorkách pitných vôd z domových studní a poskytne odborné poradenstvo. Na analýzu postačí 200 ml vody odobratej do čistej fľaše zo skla alebo z PVC.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!