Zdravie pre všetkých: Vranovský RÚVZ pozýva navštíviť poradňu zdravia

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Svetový deň zdravia je každoročne 7. apríla významnou oslavou zdravia, ktorá nám pripomína, že zdravie nie je samozrejmosť a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní.

V tomto roku oslávime 75. výročie vzniku WHO a zároveň 30. výročie vzniku poradní zdravia na Slovensku, ktoré začali postupne vznikať od roku 1993. Pri tejto príležitosti Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). „Už v roku 1948 sa krajiny sveta spojili a založili Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby podporovala zdravie všade na svete a najmä bez rozdielov pre všetkých,“ vysvetľuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

Široká verejnosť sa počas Týždňa otvorených dverí môže oboznámiť s činnosťou jednotlivých poradní v Poradenských centrách ochrany a podpory zdravia úradov verejného zdravotníctva, kde vykonajú bezplatnú analýzu tela so zameraním na vyšetrenie nadváhy a obezity ako dôležitého rizikového faktora pre rozvoj závažných civilizačných ochorení.

„Pri príležitosti Svetového dňa zdravia ponúka poradenské centrum zdravia zriadené pri RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou bezplatné vyšetrenia hladín cholesterolu (HDL, LDL, TAG), glykémie a i. Vyšetrenie sa realizuje z kvapky krvi nalačno. Ďalej ponúkame bezplatnú analýzu stavby tela (% tukov, svalov, BMI, WHR index, bazálny metabolizmus v kcal, viscerálny tuk) a spirometriu,“ citujeme z oficiálnej pozvánky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.

Prečo sa tento rok cieli na nadváhu a obezitu? Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú práve nadváha a obezita hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj kardiovaskulárnych chorôb, ako napríklad ochorenia srdca či mŕtvica, ktoré sú celosvetovo hlavnými príčinami úmrtí. Nadváha môže tiež viesť k cukrovke a s ňou spojenými ďalšími závažnými zdravotnými následkami.

Zámerom poradenských centier úradov verejného zdravotníctva je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.

„Keďže poradne zdravia sú zamerané na prevenciu, sú určené pre ľudí, u ktorých je ešte možné predchádzať ochoreniam vďaka včasnému vylúčeniu zdravotných rizík. V prípade, že výsledky meraní zdravotných rizík ukážu na potrebu ďalších vyšetrení, návštevníkovi je odporúčaná návšteva svojho praktického lekára. Samotná liečba diagnostikovaného či rozvinutého ochorenia už totiž patrí pod dohľad všeobecných alebo špecializovaných lekárov,“ dodáva Úrad verejného zdravotníctva SR.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!