Legenda o Vranove nad Topľou roztlieskala vranovských škôlkarov a žiakov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Kolektív vranovského Mestského domu kultúry prerozprával Legendu o Vranove nad Topľou unikátnym umeleckým spôsobom. Do histórie mesta sa môžu deti nielen začítať prostredníctvom básní, ale 41-stranová publikácia dostala aj podobu hudobno-vzdelávacieho divadla.

Mesto Vranov nad Topľou oslavovalo v predminulom roku 750. výročie prvej písomnej zmienky. Práve tento historický medzník bol inšpiráciou pre riaditeľa Mestského domu kultúry Petra Nováka, v ktorého hlave v jeden septembrový deň skrsla myšlienka vytvoriť pre deti ilustrovanú knihu básničiek, pesničiek a omaľovánok. Keďže s týmto nápadom sa okamžite stotožnili aj jeho kolegovia, svetlo sveta uzrela kniha s názvom Legenda o Vranove nad Topľou. „Stále vo mne rezonovala myšlienka výročia prvej písomnej zmienky, ktorú som chcel spracovať pre deti v podobe, ktorá by ich obohatila aj umelecky. Som rád, že sme s mojimi kolegami vytvorili dielo, kde tento príbeh prerozprávame vlastnými autorskými básničkami a piesňami. Keďže deti veľmi radi kreslia, chýbať nemôžu ani obrázky, ktoré si budú môcť naši najmenší omaľovať,“ uviedol riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou Peter Novák.

Knižka obsahuje osem zhudobnených básni a niekoľko textov, ktoré popisujú dej Legendy o Vranove nad Topľou. Okrem toho je jej súčasťou aj jedenásť tematických omaľovánok pre deti materských a 1. stupňa základných škôl. Autormi textov a hudby sú Peter Novák, Štefan Baláž a František Fabián. Autorkou kresieb a omaľovánok je Kamila Turanská. Notový zápis spracoval Peter Pastir. „Vďaka detským programom, ktoré robíme už dlhé roky, máme skúsenosti s tým, ako deti zaujať, aby sa zabávali a zároveň aby sa aj niečo naučili. Všetky básničky sme prispôsobili detskému publiku, ktoré prevedieme príbehom o kupcovi prechádzajúcom krajinou, o zbojníkoch, či múdrej sovičke, ktorú primátor oslovil, aby mu pomohla, keď sa založilo mesto Vranov,“ dodal P. Novák.

Riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou pri vydaní knižky prisľúbil, že hneď ako to epidemiologická situácia dovolí, zahrajú pre deti materských škôl a 1. stupňa základných škôl hudobno-vzdelávacie divadlo, ktorého autormi sú Peter Novák, Maroš Sobota a Alžbeta Madejová. Príbeh o legende ako vznikol Vranov nad Topľou otvorila pieseň Miesto pre… Text napísala Ema Pľutová a hudbu zložil frontman Martin Husovký. Pripomenieme, že skladba vznikla v rámci projektu „Nájdi v sebe múzu – Báseň o mojom meste“, ktorý v marci 2021 vyhlásil práve MsDK. „Ako autor hudby som dodržal všetky verše tak, ako boli napísané, hoci bolo občas problémom nafrázovať ich. Ako sa učia deti písať, učím sa písať hudbu aj ja. Naozaj každá pieseň, ktorá vznikne, či už remeselne alebo na objednávku, je pre mňa veľkou výzvou. Veľmi ma však povzbudil nadhľad, ktorý z textov išiel. Nad niektorými som sa naozaj zabavil, keď som si ich čítal. Ostal som úprimne prekvapený, že deti majú v sebe takýto humor,“ vysvetľoval Martin Husovský.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!