Bude sa antigénovými testami testovať aj vo vranovských ambulanciách?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlasuje verejný návrh určený všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na ich právnu formu, ktorí za stanovených podmienok prejavia záujem zriadiť a prevádzkovať mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie.

Ministerstvo zdravotníctva takto rozširuje systém mobilných odberných miest, kde budú zdravotníci pre verejnosť zadarmo robiť diagnostické vyšetrenia na ochorenie COVID-19 antigénovými testami.

Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území Slovenskej republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu podľa Obchodného zákonníka nájdu záujemci so všetkými podrobnosťami na stránke ministerstva zdravotníctva.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým bude na základe tejto Výzvy uzatvorená zmluva o spolupráci, bude zabezpečovať vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu, za dohodnutú odplatu. Poskytovateľ bude vykonávať diagnostické vyšetrenia najmenej päť pracovných dní v týždni v rozsahu 8 hodín denne. Diagnostické vyšetrenia budú len v pracovné dni vždy najskôr od 7:00 hod.

Ministerstvo zdravotníctva urobilo už niekoľko zásadných krokov k zefektívneniu boja s ochorením COVID-19 v súvislosti s diagnostikou antigénovými testami. Vďaka prijatým legislatívnym zmenám môže napríklad testovať väčší okruh ľudí. Robiť výtery a vyhodnocovať antigénové testy môžu pod dohľadom viacerí študenti zdravotníckych odborov. Odoberať vzorky a následne ich diagnostikovať budú môcť študenti pôrodnej asistencie, ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti i odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ktorí absolvovali najmenej dva semestre. „Pomáhať pri testovaní môžu už aj študenti doktorského odboru zubného lekárstva, ak absolvovali najmenej šesť semestrov. Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje už aj žiak, ktorý je v pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je žiakom druhého alebo tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Tieto skupiny zdravotníkov tak doplnili lekárov, zubných lekárov, záchranárov, sestry a praktické sestry, personál určený na odbery biologického materiálu, ktorý na ich výtery musí dohliadať,“ uvádza sa v tlačovej správe Ministerstva zdravotníctva SR.

Aktuálny zoznam antigénových testovacích miest: https://www.health.gov.sk/?AG-MOM-komplet

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!